Lekce Progress:

Module 4 - Právní záležitosti...

4. Právní aspekty nevztahující se k potravinám

Nad rámec obecných právních předpisů pro podniky a specifických předpisů pro potravinářský průmysl existuje spousta dalších zákonů, které se ve velké míře liší stát od státu.

Obecné dodržování předpisů
Ujistěte se, že rozumíte tomu, jak jsou řízeny všechny aspekty vaší firmy. Možná budete muset prozkoumat nařízení ohledně využití půdy, emisí a likvidace odpadu. Je možné, že zatímco vytváříte inovativní obchodní modely a produkty, pravidla nejsou ještě vypracována nebo ohledně vaší inovace žádná pravidla neexistují, což pro vás bude, co se týče dodržování předpisů, náročnější. Když například společnost GrowUp Urban Farms vyvinula svou první akvaponickou farmu, setkala se s problémy okolo chovu ryb v městském prostředí. Bylo to něco, s čím se místní úřady v minulosti ještě nesetkaly. Podobně je to u podniků vyvíjejících náhražky masa v laboratořích, které mohou čelit problémům s uvedením jejich produktů na trh, protože nespadají pod nařízení pro tradiční zemědělství.

Obchodní smlouvy
Další věc, s níž se musíte seznámit, jsou obchodní smlouvy. Jde o smlouvy mezi vaší společností a dodavateli, zákazníky a dalšími partnery. Důkladně si je přečtěte a neváhejte požádat o radu právníka, pokud je nějaký návrh etablovanější strany nad vaše síly. Tyto smlouvy stanoví, co se bude dělat, domlouvají cenu a určují, co se stane, pokud se obsah smlouvy neplní. Je důležité, abyste podrobně specifikovali očekávání ohledně kvality, ale snažte si udržet trochu flexibility. Vyhněte se závazkům ve smlouvách na dlouhá období, protože váš podnik se bude vyvíjet a vaše situace se změní. Některé podnikání může probíhat bez těchto smluv. Například je (bohužel) dost běžné, že velké maloobchodní prodejny neuzavírají smlouvy se svými dodavateli.

Antidiskriminační zásady a zásady Etického kodexu
Při budování zdravé a sympatické firemní kultury musíte vzít v úvahu mnoho věcí. Minimálně však musíte zajistit, že na pracovišti nebude nikdo diskriminován nebo obtěžován a že máte vypracovaný Etický kodex. Šablony najdete zde a zde.

Ochrana osobních údajů
Nejnovějším nařízením o ochraně osobních údajů je GDPR. V roce 2018 vás pravděpodobně firmy bombardovaly e-maily o tom, že aktualizovaly své zásady ochrany soukromí a požadovaly od vás potvrzení k dalšímu odběru jejich newsletterů. K získání informací o nařízení GDPR existuje spousta zdrojů, a pokud používáte takové služby jako Mailchimp, většinou za vás dodržování předpisů vyřídí. Ve zkratce – získáváte-li údaje jiných lidí, zajistěte si k tomu jejich souhlas a tyto údaje používejte podle jejich přání. Jste také povinni jejich údaje chránit.

Pojištění
Typ nezbytného pokrytí záleží na tom, v jaké zemi a místě se nacházíte a čím se váš podnik zabývá. Musíte rozumět tomu, co je pro váš typ operací povinné (i co je doporučeníhodné). Pravděpodobně budete požadovat pojištění občanské odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za výrobek a pojištění za zaměstnance. Ta nebývají příliš nákladná a jsou jednoduchá na pochopení.

Zaměstnanci
Máte-li zaměstnance, budete vůči nim mít zákonné povinnosti včetně poskytování bezpečného pracoviště, sociálních příspěvků a mnoho dalších. To se samozřejmě velmi liší stát od státu, proto o tom tato příručka nepojednává.

Jak získat právní pomoc – dostupné zdroje pro startupy

Právníci bývají drazí, existují ale i jiné možnosti, jak zvládnout dodržování právních předpisů levněji. Neradíme vám to dělat všechno sami (existují chvíle, kdy si zcela jasně musíte najmout řádnou právní pomoc, například když se pustíte do kapitálových investic), ale jsou i chvíle, kdy je lepší ušetřit hotovost a jít cestou „udělej si sám“.

  • Online zdroje: webové stránky jako RocketLawyer a LinkiLaw nabízejí právní služby za přijatelné ceny. Tyto platformy jsou plné šablon s dotazy, které vyplníte online. A jste-li na pochybách, mají k ruce týmy skutečných právníků, kteří vám pomohou vyjasnit nevyřešené problémy. Dobrá rada za zlomek ceny.
  • Právníci zdarma (pro bono) a levnější právníci:
  • možná si najdete právní služby pro bono nebo levnější právníky prostřednictvím akcelerátorů a inkubátorů nebo jakýchkoli jiných programů pro startupy, jichž se účastníte. Tak například pro startupy sídlící v jižní a východní Evropě nabízí EIT Food službu, pomocí níž mohou podnikatelé získat bezplatné právní služby ohledně dotazů týkajících se duševního vlastnictví, registrace společnosti a právních záležitostí v raných fázích podniku (pokud se vás to týká, spojte se pro více informací s startups@eitfood.eu)
  • Vnitrostátní úřady duševního (průmyslového) vlastnictví: jejich weby jsou vhodné k tomu, abyste si našli, co konkrétně ohledně duševního vlastnictví potřebujete ve vaší zemi; některé z nic poskytují podporu i pro startupy.
  • Katalog nových potravin: můžete v něm najít, co je v Evropské unii klasifikováno jako nová potravina, pokud se to vztahuje k vašemu startupu.