Lekce Progress:

Module 4 - The legal stuff...

5. Shrnutí kapitoly 4

Hlavní ponaučení

  • Ochrana duševního vlastnictví, specifické právní požadavky v oblasti potravin, typ společnosti a obchodní smlouvy nejsou zrovna strhující součástí podnikání. Nicméně je důležité zavést právní a obchodní základy co nejdříve.
  • Podniková struktura, tedy typ společnosti, má vliv na vaši osobní odpovědnost, možnosti získat financování, zdanění a požadavky na vykazování zpráv, vyberte si proto moudře. Mnoho startupů si volí společnost s ručením omezeným, protože tou vzniká samostatná právnická osoba a je tak chráněn osobní majetek zakladatelů.

Chvilka na zamyšlení: Znáte jednotlivé typy podniků a co to pro podnikání obnáší?

  • Neignorujte pojištění. Je pravděpodobné, že budete potřebovat alespoň pojištění občanské odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za výrobek a pojištění za zaměstnance.

A nyní buďte aktivní!

  1. Zvolte si strukturu neboli typ společnosti. Projděte si jednotlivé typy společností a jejich odpovědnost, než se rozhodnete, který z nich použijete. Tento přehled jednotných kontaktních míst obsahuje různé typy společností ve všech evropských zemích.
  2. Prozkoumejte, jaké pojištění bude od vašeho podniku vyžadováno

Další zdroje

Záležitosti týkající se duševního vlastnictví mohou být matoucí, pomohou vám s nimi tyto weby:

Typy duševního vlastnictví: https://www.wipo.int/about-ip/en/
Podpora v oblasti duševního vlastnictví od British Library: https://www.bl.uk/business-and-ip-centre

Evropská technická podpora IPR Helpdesk (bezplatná podpora první linie ohledně duševního vlastnictví pro příjemce výzkumných projektů financovaných EU a pro malé a střední podniky EU zapojené do nadnárodních partnerských smluv)  https://iprhelpdesk.eu

Časté dotazy na patenty pro malé a střední podnikatele – Světová organizace duševního vlastnictví: https://www.wipo.int/sme/en/faq/patent_faqs.html
10 věcí, které můžete udělat, než se setkáte s právníkem specializujícím se na patenty: https://boldip.com/blog/questions-to-ask-a-patent-attorney/

Bezpečnost na prvním místě – ponořte se do těchto zdrojů a seznamte se lépe s bezpečností potravin a nařízeními ohledně jejich značení:

Evropský úřad pro bezpečnost potravin: http://www.efsa.europa.eu
Bezpečnost potravin v EU – zajištění bezpečných potravin „z farmy na vidličku“: https://europa.eu/european-union/topics/food-safety_en
Informační přehled zásad EU pro bezpečnost potravin: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/51/food-safety
Právo EU týkající se poskytování informací o potravinách spotřebitelům: https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en
Používání různých složek potravin: nařízení a průvodce https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/regulationsandguidance

Seznam typů společností podle země, abyste si vybrali ten svůj: