Lekce Progress:

Module 4 - Právní záležitosti...

3. Jak podnik zaregistrovat a vybrat si jeho typ

K podnikání musíte firmu zaregistrovat u příslušných úřadů. Než to uděláte, musíte si vybrat, jaký typ podniku chcete mít. Zvolit si tu správnou strukturu je důležité rozhodnutí, protože to má vliv na vaši osobní odpovědnost, možnosti získávání financí, zdanění, požadavky na vedení zpráv a několik dalších záležitostí. Přehled typů společností lze najít v tomto shrnutí jednotných kontaktních míst pro každou evropskou zemi.

Mnoho zakladatelů firem si volí společnost s ručením omezeným, protože tou vzniká samostatná právnická osoba a chrání to jejich osobní majetek. Pokud se domníváte, že to pro vás není to pravé, pohovořte o tom s poradcem a stanovte, která struktura je pro vás nejvhodnější.

Níže jsou uvedeny příklady podnikové struktury existující napříč Evropou:

  • OSVČ: jednoduchá struktura, kdy podnikáte sami. Často budete osobně odpovědní za dluhy svého podniku.
  • Společnost s ručením omezeným: nejpopulárnější typ u startupů. Tyto společnosti jsou samostatné právní subjekty a ředitelé/investoři jsou odpovědní pouze za to, co do společnosti investovali. Znamená to, že pokud se podnik položí a dluží peníze, odpovědnost je pouze na něm, nikoli na vás osobně. Jinými slovy, nikdo nemůže jít po vašich osobních financích.
  • Partnerství neboli obchodní společnost: právnický subjekt, v němž se partneři dělí o zisky a rizika společného podnikání. Tradičně jsou společníci odpovědní za dluhy, nicméně není to vždy pravidlem.
  • Družstvo: existuje mnoho typů družstev; jsou to typicky organizace vlastněné jejich členy, zisky jsou tedy děleny mezi členy.
  • Nezisková organizace: právnický subjekt, který musí znovu investovat celý provozní zisk zpět do organizace k plnění stanovených cílů.
  • Obecně prospěšná společnost: to, jak taková společnost vypadá, závisí na místní legislativě. V mnoha zemích obecně prospěšné společnosti neexistují. Tam kde ano, mohou být užitečné tím, že startupům pomáhají získávat určité druhy financování pomocí grantů nebo půjček. Definice obecně prospěšné společnosti je sporná, většinou se ale vztahuje k organizaci, která má ekologické a/nebo sociální (a nejen finanční) cíle.