Lekce Progress:

Module 4 - Právní záležitosti...

2. Specifické právní/obchodní požadavky v oblasti potravin

Jelikož jídlo a pití směřuje do našeho těla a vyžaduje vstupy z přírodního prostředí, není divu, že hodnotový řetězec podléhá přísným zákonům k zajištění bezpečnosti spotřebitelů, zvířat a širšího životního prostředí. V Evropě „regulace Obecného zákona o potravinách zajišťuje vysokou úroveň ochrany lidského života a zájmů spotřebitelů vzhledem k potravinám a zároveň efektivní fungování interního trhu… Pokrývá všechny fáze produkce a distribuce potravin a krmiv.“ (Zdroj: Evropská komise)

Evropské směrnice jsou převedeny do vnitrostátního práva. Vaší odpovědností je zajistit, že vaše jednání splňuje všechnu příslušnou legislativu. Znamená to také zajistit její dodržování i ve vašem dodavatelském řetězci. Níže je uvedeno několik příkladů, nezahrnují ale všechny aspekty. Informujte se proto o svých právních povinnostech.

Složky potravin: způsob výroby složek a typy použitých složek kontroluje řada směrnic. Patří sem oblasti jako používání pesticidů, přídavných látek do potravin (ES 1333/2008) a používání nových potravin (EU 2015/2283).

Zpracování: pokud vy nebo vaši dodavatelé zpracovávají potraviny, musíte zajistit, že to dělají hygienickým způsobem, aby mikroorganizmy nebo toxické látky nepředstavovaly nepřijatelné riziko pro zdraví lidí (ES 2073/2005), dále že mají zavedený systém bezpečného řízení potravin a jsou registrovaní u příslušných úřadů (ES 852/2004).

Balení a značení: obalové materiály a informace na balení jsou regulované. Materiály musí být vhodné pro styk s lidským organismem. Etikety musí jasně označovat, zda produkt neobsahuje alergeny, nesmí obsahovat neopodstatněná tvrzení ohledně zdraví a musí uvádět výživové údaje (EU 1169/2001).

Spotřebitelé zběhlejší v potravinovém systému se vás kromě na tyto právní předpisy budou ptát na několik dalších věcí. K nim patří:
  • Certifikace bezpečnosti potravin (normy IFS/BRC), které ukazují nejen, že plníte právní předpisy, ale že v bezpečnosti potravin také uplatňujete osvědčené postupy.
  • Pojištění odpovědnosti za produkty, které prokazuje, že jste pojištěni, když se něco stane. Není vždy právně vyžadováno, ale zákazníci ho často požadují.
  • HACCP: znamená „analýzu rizik a stanovení kritických kontrolních bodů. Jde o běžný přístup k bezpečnosti potravin v potravinářském průmyslu prostřednictvím analýzy a kontroly biologických, chemických a fyzických nebezpečí na každém kroku produkce včetně zásobování surovinami, výroby a distribuce. Šablonu a průvodce ke zkompletování analýzy HACCP najdete zde.