Lekce Progress:

Module 4 - Právní záležitosti...

1. Ochrana práv duševního vlastnictví

Uspořádat si právní záležitosti a obchodní požadavky je zásadní. Když to uděláte na počátku své cesty, ušetříte si spoustu starostí v budoucnu. Tato oblast je bohužel komplikovaná a technická. Právní dokumenty jsou často normálním lidem nesrozumitelné a chyby vás mohou stát spoustu peněz. Na druhou stranu ale nebudete chtít utratit celý váš rozpočet pro startup na právníky a právní poradce. V tomto oddíle vám pomůžeme rozmyslet si hlavní oblasti, které byste měli zvážit, přemýšlet o úrovni rizika a následně o množství prostředků, které si přejete dát na tuto oblast. Neposkytujeme zde právní rady… naše pojistka je nekryje. Nejde o kompletní výčet zákonů a předpisů.

“A man who is his own lawyer has a fool for a client.”

– Early 19th Century Proverb

Duševní vlastnictví „se vztahuje na výtvory mysli, jako vynálezy, literární a umělecká díla, design a symboly, názvy a ilustrace používané při obchodování. Duševní vlastnictví, například autorská práva a obchodní známky, jsou chráněny zákonem, což lidem umožňuje získat uznání nebo finanční zisk z toho, co vymyslí nebo vytvoří.“ (Zdroj: Světová organizace duševního vlastnictví)

V rámci Evropy mají jednotlivé země své vlastní zákony a nástroje k ochraně duševního vlastnictví. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) má na starosti registraci obchodní značky Evropské unie a registrovaný design Evropského společenství, dvě jednotná práva na duševní vlastnictví platná ve všech 28 členských státech EU. V EU existují tři typy práv na duševní vlastnictví:

  • Patenty – na určitou dobu zabraňují třetím stranám vyrábět, používat nebo prodávat váš vynález v závislosti na jeho typu.
  • Obchodní známky – chrání název vašeho produktu a zabraňují tak jiným firmám, aby ho prodávaly pod stejným názvem.
  • Autorská práva – informují ostatní, že vy (jako autor) máte v úmyslu kontrolovat výrobu, distribuci, zobrazování nebo představování svého díla. Autorská práva se udělují automaticky, bez potřeby formální registrace. Symbol „copyrightu“ můžete začít používat hned.

Zabezpečit své duševní vlastnictví může být komplikovaný a dlouhý proces. Zatímco registraci obchodní známky pravděpodobně zvládnete sami, žádat o patent je něco jiného. Požádejte o pomoc právníka/poradce se specializací na obchodní značky a patenty. Realita je taková, že obrana duševního vlastnictví startupu v raných fázích před zneužitím je velmi složitá. I tak stojí za to, zavést řádnou ochranu nejdůležitějších částí vašeho byznysu, protože je to dobrá praxe a investoři se vás na to budou ptát.

Dalším způsobem, jak chránit své duševní vlastnictví, je udržet ho před ostatními v tajnosti, což je známé jako obchodní tajemství. Obchodní tajemství je pro firmu cenná informace, se kterou se nakládá jako s důvěrnou a která dává společnosti konkurenční výhodu.“ (Zdroj: Evropská komise) Odpovědnost za ochranu obchodního tajemství nese majitel, i když existují zákony proti nezákonnému získání obchodních tajemství (např. nabourání se do počítačových systémů konkurence ke zjištění informací o jejich procesech). V potravinářském průmyslu se obchodní tajemství používají často, protože se na ochranu informací, které jsou v sázce, hodí lépe než patenty, u nichž je při podání nutné zveřejnit podrobnosti.

Nejste si jisti, zda se rozhodnout pro patentování nebo obchodní tajemství? Podívejte se na tento srovnávací seznam Světové organizace duševního vlastnictví.

  • Duševní vlastnictví a firmy oddělené od mateřské společnosti (spin-outs)
    Řešení duševního vlastnictví v případě, že váš startup je oddělenou firmou od mateřské společnosti, bude něco jiného. Jeho vlastnictví bude záviset na uspořádání, které má vaše společnost s danou výzkumnou institucí. Je běžné, že zaměstnanci automaticky vlastní duševní vlastnictví, které vytvořili během zaměstnání. Prohlédněte si tohoto užitečného průvodce společnostmi spin-out, zejména oddíl 2.
  • Dohoda o mlčenlivosti (NDA)

    Dohoda o mlčenlivosti je právní dokument, jehož cílem je chránit informace a poznatky, které jedna, obě nebo více zapojených stran nechce zveřejňovat jiným stranám. Popisuje tyto důvěrné informace a omezuje jejich sdílení se stranami, které tuto dohodu nepodepsaly. Zatímco dohody NDA jsou dobrou praxí, mají i své stinné stránky. Pro podnikatele je obtížné je prosadit, jejich vypracování trvá dlouho, a pokud se snažíte je zavést, mohou snižovat ochotu lidí zapojit se s vámi do obchodu. Je dobré nějakým způsobem vybalancovat citlivost vašich informací s výhodami plynoucími ze zapojení mnoha lidí do vaší koncepce. Užitečnou šablonu najdete zde.