Bine ați venit la Manualul de pornire EIT Food

Predmluva EIT

Milí podnikatelé,

náš potravinový systém potrebuje odvážné inovátory, jako jste vy, tak jako nikdy predtím. Léta nesprávného rízení poškodila potravinárský prumysl a jídlo, které jíme. Statistiky jsou až príliš známé: pres padesát procent planety je špatne živeno kvuli prejídání se nebo nedostatku jídla. Vyhazujeme jednu tretinu potravin a jejich produkce je jednou z hlavních prícin poškozování životního prostredí a zneužívání lidských práv.

A to ani nezminuji, že mnoho podniku za potravinovým systémem potrebuje rychlou aktualizaci svých struktur rízení, firemní kultury a diverzity – tyto tri zásadní faktory jsou totiž onou „tajemnou ingrediencí“ k úspechu firmy a predbehnutí konkurence v oblasti dosahu a zisku. Ale nemusí to tak být. Nekteré velké i malé podniky dokazují, že mužeme vybudovat potravinový systém, který bude dobrý pro lidi i pro planetu, bude generovat spolecenský, environmentální a financní užitek, a zároven regenerovat a nerabovat naše zdroje urcené do budoucna.

Víme ale, že pokud chceme zabránit nekterým predpovídaným ekologickým a zdravotním katastrofám, potrebujeme rozmanitý systém zacínajících podniku s kvalitní podporou. Zoufale potrebujeme bystré, odvážné, podnikavé jedince a nové zpusoby práce, abychom náš potravinový systém obrátili v case, a proto se v EIT Food venujeme vytvárení a formování inovátoru zítrka. Spojením nejmodernejších, nejlepších technologií, školicích programu a co nejrazantnejších obchodních modelu mužeme podporit potravinárský prumysl a spolecnost v tom, aby inovovaly. Spolecne potraviny zlepšíme.

Tento pruvodce je plný cenných lekcí, jak vybudovat zemedelsko-potravinárskou firmu, která muže transformovat potravinový systém škálovatelným a udržitelným zpusobem. A nejlepší na nem je to, že ho sepsali podnikatelé z odvetví, abyste se poucili prímo z jejich chyb a problému, úspechu a moudrost

Tato prírucka je jen malou ukázkou toho, co iniciativa EIT Food nabízí startupum. Doporucuji vám prohlédnout si stránky www.eitfood.eu a zjistit tak všechny možnosti, které máte k dispozici. Od financování pomocí grantu po podniková školení, od prumyslových partnerství po investice – nabízíme program na podporu vašeho startupu, aby rostl a byl úspešný.

Preji vám na vaší podnikatelské ceste hodne štestí.

S vrelým pozdravem

Dr. A. M. (Andy) Zynga 
CEO, EIT Food

Jak vám může pomoci EIT Food Business Creation

V EIT Food Business Creation pracujeme s nejrůznějšími podnikateli, začínajícími firmami a rychle se rozšiřujícími startupy (tzv. scaleupy) na urychlení inovací, o nichž víme, že jsou třeba pro zdravější, důvěryhodnější a udržitelnější potravinový systém. Patří sem:

 • Tři stěžejní specializované programy určené k podpoře fází zavedení, akcelerace a škálování na podnikatelské cestě
 • Podpůrné aktivity, které mohou být realizovány jako příprava na naše stěžejní programy nebo vedle nich*

STĚŽEJNÍ PROGRAMY

ZAVEDENÍ: Rozumějte svému trhu

Pro ambiciózní podnikatele a tzv. intrapodnikatele (zaměstnance s podnikatelskou vizí)

 • Seedbed je 6měsíční program před akcelerací k přeměně inovativních nápadů na obchodní nabídky, které ověří trh
 • Zúčastněné týmy mohou získat přístup k odbornému školení a mentoringu, aby identifikovaly své nejdůležitější obchodní hypotézy a vytvořily plán, jak je validovat se zájmovými stranami
 • Finanční podpora k tomu, aby členové týmů vyšli do ulic a pohovořili aspoň se 100 stakeholdery, zákazníky a uživateli za účelem otestování trhu a doladění produktových nápadů
 • Následná podpora pro startup/oddělenou novou firmu (spin-out) nebo financování testů proveditelnosti s určenými partnery prostřednictvím plánu iniciativy EIT Food pro přístup k financování a podpůrným službám Access to Finance and Support Services Scheme

ZRYCHLENÍ: Vybudujte svůj podnik

Pro zaregistrované startupy, v předstartovní situaci, s ukazatelem trakce

 • Náš akcelerátor EIT Food Accelerator je 4měsíční program pořádaný v šesti evropských inovačních hubech
 • Získejte dovednosti, využijte mentoringu a zviditelněte se na trhu, u potenciálních zákazníků, investorů a v médiích
 • Staňte se součástí rozsáhlé sítě podniků a výzkumných institutů a navažte s nimi důležité vztahy, které vám pomohou urychlit váš postup
 • Získejte přístup k zařízením, jako jsou laboratoře nebo pilotní provozy, a k zemědělské půdě
 • Potenciální následné financování některých startupů jako součást podpůrného plánu Trakce (Traction)

ŠKÁLOVÁNÍ: Rozrůstejte se do zahraničí

Pro brzy se rozšiřující startupy s výrazným růstem (scaleupy), po fázi vzniku nápadu a s platícími zákazníky

 • Naše prosperující agrotechnologická síť RisingFoodStars Association (Sdružení stoupajících potravinářských hvězd) poskytuje scaleupům v raných fázích přístup ke znalostem a k partnerům, kteří je rychleji posunou vpřed
 • Snadný přístup a prezentace na míru pro zástupce z akademického světa a ze světových korporací
 • Příležitosti vytvářet partnerství v projektech EIT Food
 • Větší viditelnost
 • Rozšířený dosah v Evropě
 • Podpora rozšiřování podniku na míru

PODPURNÉ CINNOSTI

 • Zkušební farmy**: Spojujeme naše zemedelsko-potravinárské startupy s pestiteli a chovateli, abychom jim pomohli s validací a testováním jejich produktu a služeb a prezentací jejich podniku zákazníkum a investorum*.
 • Párování startupu s farmári, se splnenými podmínkami pro úspešný pilotní projekt (Španelsko, Portugalsko a Bulharsko)
 • Demo den v r. 2021 pro potenciální zákazníky, aby zakoupili dané rešení
 • EWA-Empowering women in agrifood – Posílení postavení žen v zemedelsko-potravinárském odvetví Ženy podnikatelky ze zemí s nízkou až strední mírou inovací** se po dobu 6 mesícu zúcastní vzdelávacího programu na míru, zamereného na prekonávání specifických problému v podnikání pro ženy. Po tomto školicím období budou mít nezbytné poznatky, sebeduveru a podporu ke zvládnutí, a dokonce prekonání svých ambicí, což je povede k úspešnému startu a rozvoji udržitelných podniku.
 • Úcastnice mají k dispozici celou radu podpurných aktivit v rámci našeho plánu pro regionální inovace, Regional Innovation Scheme. Více informací najdete zde.
 • *Prístup k temto podpurným aktivitám bude vyhodnocen jednotlive v závislosti na financování a omezení prístupnosti
 • **K dispozici pouze podnikatelkám/startupum/scaleupum, které podají žádost prostrednictvím plánu Regional Innovation Scheme dostupného pouze pro žadatelky z menšího poctu zemí. Více najdete zde.

O EIT FOOD

EIT Food je přední evropská iniciativa pro inovace v oblasti potravin, která byla založena za účelem transformovat náš potravinový systém. EIT Food je evropským znalostním a inovačním společenstvím (angl. KIC). Je součástí Evropského institutu inovací a technologie (EIT), což je nezávislý orgán Evropské unie na podporu inovací a podnikání napříč Evropou.

V EIT Food si myslíme, že za potraviny, které jíme, zodpovídáme všichni a že jsme s nimi spojeni, proto musíme všichni pracovat na jejich zlepšování. Propojováním spotřebitelů s podniky, startupy, výzkumnými pracovníky a studenty z celé Evropy podporujeme inovativní a udržitelné iniciativy zlepšující naše zdraví, náš přístup ke kvalitnímu jídlu a naše prostředí.

EIT Food pracuje se spotřebiteli na procesu změn ke zlepšení výživy a k tomu, aby náš potravinový systém efektivněji využíval zdroje, byl bezpečnější, transparentní a důvěryhodný. Naší ambicí je nově navrhnout způsob produkce, dodávek, spotřeby a recyklace našich potravin a vytvořit tak potravinový systém podporující udržitelnou a cirkulární bioekonomiku.

Myslíme si také, že odolnější a inovativnější potravinový systém je možný jen tehdy, pokud bude už od počátku stát na diverzitě; tento průvodce vám pomůže začlenit tento aspekt do vašeho podnikání, abyste měli co největší šanci na společenský a ekologický dosah – a obchodní úspěch.

O autorech

Jsme nadšenci do jídla a udržitelnosti, a proto jsme v roce 2013 dali výpověď a začali hledat způsob, jak zlepšit potravinový systém. Byli jsme jedním ze zakladatelů značky SNACT, pod kterou jsme vyráběli ovocné snacky z ošklivého ovoce, a snažili se tak vyřešit problém plýtvání potravinami. Máme tedy vlastní zkušenosti s vybudováním úspěšné potravinářské firmy uznávané za prosazování environmentálních a společenských změn.

Vytvořili jsme inovativní dodavatelský řetězec a zachránili tak přes 220 tun jídla před odvozem na skládku. A jako první ve Velké Británii jsme zavedli inovativní kompostovatelné obaly. Po pěti letech usilovné práce jsme se rozhodli trochu poodstoupit od každodenních činností společnosti a na konci roku 2018 jsme část naší značky prodali.

Naše práce byla uznána v novinách Guardian a Telegraph a také v programech BBC a Channel 4. Získali jsme například cenu za Nejlepší ekoprodukt na Global Good Award a byli jsme vybráni k účasti na tak prestižních iniciativách, jako je program Londýnský lídr správy Velkého Londýna nebo program Neskutečný dopad.

Se startupy máme i další podnikatelské zkušenosti, v minulosti jsme založili různé „zelené“ podniky a projekty. Přestože naše osobní zkušenost s potravinářskými startupy čerpá z britského prostředí, s kulturou začínajících podniků a odvětvím udržitelnosti jsme dobře propojeni po celém světě, kde jsme za 20 let našich kombinovaných zkušeností vytvořili rozsáhlou síť. Když jsme byli požádáni o napsání tohoto průvodce, velmi nás potěšilo, že jsme dostali příležitost podělit se o naše znalosti a zkušenosti v tomto prostoru.

Ilana Taub 
Co-Founder
Snact

Michael Minch-Dixon 
Co-Founder
Snact

Právní upozornění a autorská práva

Cílem tohoto průvodce je pomoci podnikatelům a startupům v zemědělsko-potravinářském odvětví. Příručka však nenahrazuje odborné poradenství a vedení. Přestože se organizace EIT Food vynasnažila zajistit užitečnost informací obsažených v této knížce, nenese žádnou odpovědnost za výsledky vašeho podnikání.

Ilustrace na obálce:: Shutterstock / ProStockStudio

Design Příručky pro startupy::

Další ilustrace: Shutterstock / ProStockStudio

Autoři: Ilana Taub, Michael

Minch-Dixon a Joseph Gridley

Vydavatel: EIT Food

Copyright © 2019 by EIT Food 

Všechna práva vyhrazena. Tento průvodce ani jakákoli jeho část nesmí být reprodukovány či jakýmkoli
způsobem použity bez výslovného písemného souhlasu vydavatele, kromě krátkých citací v knižních kritikách..

EIT Food
info@eitfood.eu
www.eitfood.com