Lekce Progress:

Kapitola 3 Vytvoření obchodního modelu a podnikatelského plánu

6. Shrnutí kapitoly 3

Hlavní ponaučení

  • Transformujte svůj nápad do obchodního modelu. Je důležité, abyste si nápady zapsali a začali rozepisovat, proč je váš startup speciální a jak se budete snažit dosáhnout své vize. Velmi užitečné jsou nástroje jako schéma startupu.

Chvilka na zamyšlenou: Kdo je váš cílový zákazník? Jaký problém se snažíte vyřešit? Jaká je vaše struktura nákladů? Jakou máte ziskovou marži?

  • Fáze růstu: Na své cestě zažijete různé příležitosti a výzvy. K úspěchu vám pomůže plánování pro tyto fáze růstu a získání správných zdrojů.
  • Je dobré si projít procesem tvorby obchodního modelu, abyste dopodrobna rozebrali všechny části a aspekty svého podniku.

Chvilka na zamyšlenou: Co je za tím vším vaše „Proč“, tedy proč váš podnik existuje? Kdo jsou vaši klíčoví partneři? Jak vám pomáhají a jaké činnosti provádějí? Jaké jsou vaše hlavní činnosti, tj. co jako podnik děláte? Jaké aktivity jsou důležité pro vaši distribuci, vztahy se zákazníky a výnosy? A co vaše nejdůležitější zdroje? Jaké zdroje jsou důležité pro vaši distribuci, vztahy se zákazníky a výnosy? Jakou hodnotu přinášíte svým zákazníkům, jak jim pomáháte? Jak se svými zákazníky komunikujete a jaké jsou vaše nejdůležitější distribuční kanály? Jaké máte náklady a kolik jsou zákazníci ochotni zaplatit? Jaké jsou unikátní prodejní argumenty vaší nabídky?

  • Ne vždy to jde tak, jak plánujete. Je důležité mít zavedené krizové plány pro případ, že budete čelit překážkám. Je také zásadní poučit se z chyb nebo událostí, kvůli nimž se musíte odchýlit od svého plánu.

Chvilka na zamyšlení: Jak to dělat lépe? Co jsme měli udělat jinak? Co se z toho můžeme naučit pro příště? Jaké plány nebo procesy bychom měli zavést, aby se to příště nestalo?

  • Když nastanou problémy, buďte čestní a jednejte s investory a dalšími partnery transparentně. Sdělte jim svůj další postup a buďte při následujícím kroku sebejistí.

A nyní buďte aktivní!

  1. Vyplňte schéma obchodního modelu. Vytiskněte si kopii šablony tohoto schématu a u každé z devíti sekcí proveďte brainstorming se svými společníky nebo poradcem, pokud jste sami.
  2. Vypracujte podnikatelský plán včetně přehledu společnosti, nabídky, cílového trhu, cílových zákazníků a konkurence, prodejní a marketingové strategie, operací, týmu a v neposlední řadě finančního plánu. Váš plán by měl obsahovat výsledovku, rozvahu a výkaz o peněžních tocích.

Další zdroje

Canvanizer: online nástroj k tvorbě schématu vašeho obchodního modelu: https://canvanizer.com/new/business-model-canvas

Některé časté dotazy ohledně obchodního plánu z knihovny British Library (mimochodem skvělý zdroj pro startupy): https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/articles/business-plan-faq
Šablona podnikatelského plánu z webu o půjčkách Startuploans: https://www.startuploans.co.uk/business-plan-template/