Lekce Progress:

Kapitola 2 - Jak ukázat světu, že váš nápad stojí za to, a vytvořit nabídku

5. Kapitola 2 Shrnutí kapitoly 2

Hlavní ponaučení

  • Proveďte rozsáhlý výzkum (kvantitativní a kvalitativní, primární a sekundární), abyste zjistili, zda je váš produkt nebo služba pro trhu opravdu nezbytný.

Chvilka na zamyšlenou: existuje pro nabízený produkt nebo službu trh? Jakou má tento trh velikost dnes a jakou ji bude mít zítra? Jak budete zboží a služby dodávat? Jakou potřebujete technologii a/nebo know-how? Kolik budete potřebovat finančních prostředků, aby to fungovalo? Dávají čísla tedy ekonomická stránka produktu nebo služby smysl? Jste vy ta správná osoba k tomu, aby se tento obchodní nápad stal úspěšným? Je-li odpověď na tuto otázku záporná, jste schopni najít do týmu ty správné lidi? Existují nějaké právní záležitosti, které by mohly být na překážku rozvoji vašeho nápadu?

  • Myslete na svůj produkt nebo službu v kontextu současného potravinového systému a na to, jakou řetězovou reakci by mohl způsobit.

Chvilka na zamyšlenou:

  • na jaké přírodní zdroje se při výrobě produktu spoléháte a jak by mohly v budoucnosti vypadat dodavatelské řetězce následkem změny klimatu? Pokud prostřednictvím vašeho produktu zvýšíte spotřebu jedné suroviny, může to mít později neplánované důsledky na životní prostředí nebo pracovní podmínky lidí? (Vezměte například ubohé avokádo – kdysi považované za staromódní, ale s nástupem hnutí tzv. čistého jídla na Instagramu se stalo jedním z nejvíce trendy jídel vůbec. Mělo to rozsáhlé negativní následky pro místní biodiverzitu v zemích jako Mexiko a vedlo to ke kácení lesů a negativnímu dopadu na místní pěstitele kvůli zvýšené pozornosti organizovaného zločinu a drogových kartelů).
  • Při navrhování produktu nebo služby si dávejte pozor na nevědomou zaujatost.

Chvilka na zamyšlenou: je možné, že z projektu potenciálně vylučujete skupiny lidí, protože na ně nemyslíte, nebo byste mohli nabídnout adaptovanou verzi specifickým skupinám?

  • Neztrácejte čas tím, že budete svůj produkt zdokonalovat v izolaci, bez zákazníků. Místo toho vytvořte minimálně funkční produkt (MVP), co nejrychleji ho představte prvním zájemcům, získejte cenný feedback a opakujte to k vytvoření lepší verze. Okoukněte konkurenci, přímou i nepřímou. Prostudujte si její produkty nebo služby, obchodní modely, marketing a organizaci; pomůže vám to při vytváření konkurenční výhody.

Chvilka na zamyšlenou: jaké mají produkty nebo služby konkurenčních firem vlastnosti a jak se liší od vašeho produktu/služby? Jakou mají cenovou strategii? Jakou má jejich produkt nebo služba trakci (jak rychle roste)? Jak se jejich obchodní model liší od vašeho? Jsou v jejich obchodním modelu nedostatky nebo oblasti ke zlepšení? Jak sdělují to, co dělají? Co říkají jejich webové stránky? Mají recenze nebo doporučení, abyste viděli, co o nich říkají jiní? Jsou často ve sdělovacích prostředcích? Koho mají v týmu? Ve správní radě? Víte, kdo jsou jejich poradci? Kde sídlí? Je to pro podnik lepší nebo horší lokalita než ta vaše?

  • Proveďte SWOT analýzu ke zjištění silných a slabých stránek podniku, příležitostí a hrozeb na trhu.

Chvilka na zamyšlenou: máte oproti jiným firmám z odvětví velkou konkurenční výhodu? Jste první nebo mezi prvními, kdo na trh uvede tento typ produktu nebo služby? Existují ve vašem týmu evidentní nedostatky? Chybí vám finanční prostředky, abyste svůj produkt nebo službu mohli škálovat? Existují sílící tržní trendy, kterých můžete využít? Existují změny v legislativě podporující váš produkt/službu? Lze u vašeho obchodního nápadu snadno napodobit konkurenci? Existují nějaké environmentální hrozby, které mohou vážně ohrozit vaše podnikání?

  • Design není jen o etiketě, ale zahrnuje celkovou nabídku a hodnotový řetězec kolem ní. Dobrý design vás přiblíží k zákazníkům a zvýší šanci na přijetí produktu/služby. O tom, jak produkt nebo službu navrhnout, je možné přemýšlet různě. Do designu lze začlenit přístupy zvažující potřeby koncového zákazníka, jeho zážitky s produktem nebo službou i potřeby těch, kteří hledí na ekologické a sociální aspekty a vytvoření udržitelného produktu.

Chvilka na zamyšlenou: můžete při vývoji svého produktu nebo služby aplikovat nebo jste aplikovali design zaměřený na člověka? Vztahuje se na váš produkt nebo službu tzv. LCT (zohlednění celého životního cyklu produktu) nebo cirkulární ekonomika a můžete některé z těchto principů aplikovat? Jak by to ovlivnilo váš obchodní model?

A nyní buďte aktivní!

  1. Proveďte SWOT analýzu a definujte přitom své silné a slabé stránky (věci, nad kterými máte kontrolu), příležitosti a hrozby (což je část prostředí, v němž působíte, které je mimo vaši kontrolu).
  2. Proveďte analýzu konkurence. Sestavte seznam 10 konkurenčních podniků (mix přímé a nepřímé konkurence) a prozkoumejte je. Podívejte se na oblasti, kde jim to skutečně jde, kde jim to moc nejde, co se od nich můžete naučit a co můžete dělat jinak nebo lépe, abyste vynikli.

Další zdroje

Je dobré začít na webových stránkách o štíhlém startupu: http://theleanstartup.com/

Webové stránky Toma Chi, na nichž nabízí kurzy: http://www.tomchi.com/

Více o designu zaměřeném na člověka najdete v kurzu Acumen Human Centred Design Course

Nekonečné množství zdrojů o cirkulární ekonomice naleznete v nadaci Ellen Macarthur Foundation

Několik zdrojů na oprášení znalostí o potravinovém systému a seznámení se s novinkami:

Přístup k potravinovým systémům jako konceptuální rámec: https://knowledge4food.net/food-systems-approach-report/

Food Bev Media:
https://www.foodbev.com/