Lekce Progress:

Kapitola 3 Vytvoření obchodního modelu a podnikatelského plánu

3. Sestavení obchodního plánu

Sepsat svůj první obchodní plán se může zdát strašidelné, ale je to důležitá součást utřídění vašich myšlenek a plánů. Až ho dokončíte, budete hrdí a budete se těšit na budoucnost. Proč psát podnikatelský plán? Pomůže vám to probudit zájem potenciálních investorů a partnerů. Možná nebudete sdílet celý plán s každým z nich, ale budete ho moci použít jako základ pro potenciální prezentace, při přesvědčování investorů (tzv. pitching) a v jiných sděleních o svém podniku. Také by bylo dobré přizpůsobit svůj „byznys“ plán podle toho, komu ho prezentujete, a zdůraznit přitom některé aspekty. Spíš než jako na úkol na něj pohlížejte jako na příležitost srovnat si myšlenky, rozvrhnout si cíle, vytvořit si dlouhodobou vizi a jak jich máte v úmyslu dosáhnout.

Přesná šablona, jak psát obchodní plán, neexistuje, ale všeobecně by měl obsahovat určité části. Kromě toho, že můžete použít volně dostupné šablony (viz oddíl zdrojů na konci této kapitoly), je to také užitečné cvičení k prohlédnutí obchodních plánů jiných podniků, ať už jsou z vašeho odvětví, či nikoli. Zeptejte se lidí ze své sítě kontaktů, zda by sdíleli svůj plán, hledejte na internetu a k přístupu k některým plánům použijte crowdfundingové platformy (vynikajícím zdrojem jsou platformy pro podílový crowdfunding). Nezapomeňte, že obchodní plán obsahuje nejen vykreslení vaší vize do budoucna, ale i existující trakci (rychlý růst) nebo zkušenosti, které mohou zvýšit šance podniku na úspěch.

Přehled podniku: Kdo jsme a co děláme

Tento oddíl se někdy nazývá shrnutí. Chápejte ho jako souhrn – o čem to je a co vaše firma navrhuje. Jelikož je to první věc, kterou si lidé o vaší společnosti přečtou, je důležité, aby přehled co nejvíce zapůsobil a byl to co nejstručnější. A nezapomeňte prodat širší perspektivu. Je-li vaším cílem pozitivně ovlivnit potravinový systém, určitě na to upozorněte v této části podnikatelského plánu. Pomůže vám v tom model zlatého kruhu Simona Sineka. Bude také vhodné jasně načrtnout vaši vizi a hodnoty (více o tom v kapitole 7). Bez konkrétních jmen byste však v této sekci měli uvést, proč se lišíte od své konkurence.

„Proč“ je důvod vaší existence a vysvětluje účel. Čtete-li tohoto průvodce, toto Proč souvisí s přínosem k udržitelnějšímu potravinovému systému. Zde je dobré být konkrétnější a spojit vaše Proč s konkrétními problémy a záležitostmi, které se snažíte řešit. „Jak“ se vztahuje na váš přístup a „Co“ popisuje, s čím přesně přicházíte.

Příklad Zlatého kruhu: SNACT SNACT je britská značka snacků vyrábějící zdravé občerstvení z nadbytečné produkce, čímž předchází plýtvání potravinami. Pracuje s farmáři a balírnami tak, že používá ovoce, které by jinak šlo do odpadu, protože je příliš velké, příliš malé, příliš ošklivé nebo jednoduše je ho moc.
 • Proč: vyhazování potravin je ohromné plýtvání zdroji a nemělo by existovat.
 • Jak: vytváříme hodnotu z jídla, které by se nemělo likvidovat.
 • Co: transformujeme potraviny do produktů, z nichž můžeme mít všichni užitek.

Vaše nabídka

V tomto dokumentu byste měli jasně vysvětlit, co za produkt nebo službu uvádíte na trh. Věnujte tomu čas a popište, jak vyniká a jaké jsou jeho unikátní prodejní argumenty (UPS). To je klíčové pro investory a zájmové skupiny.

Cílový trh, cíloví zákazníci a vaše konkurence

Tato část by měla stavět na průzkum trhu, který jste provedli. Čím lépe rozumíte trhu, tím větší budete mít šanci na úspěch. Tady ukažte, že dobře rozumíte následujícím třem aspektům vašeho podnikání:

 • Trh: podělte se o nejdůležitější informace o velikosti trhu, který chcete získat, jaké jsou předpovědi ohledně jeho růstu a trendy relevantní pro váš podnik. Budete také muset ukázat, že rozumíte své pozici na tomto trhu.
 • Zákazníci: klíčovou součástí vašeho obchodního úspěchu je rozumět, kdo jsou vaši zákazníci, jak jsou motivováni a ochotni koupit váš produkt nebo službu, jakou pro ně naplňujete potřebu nebo řešíte potíž. Tento oddíl obchodního plánu by to měl prokázat.
 • Konkurence: k vytvoření jedinečné nabídky a k tomu, abyste porozuměli, jak vytvořit konkurenční výhodu, budete muset dopodrobna znát svou konkurenci. V této sekci identifikujete své konkurenty, a jak se od nich lišíte, co se týče cenotvorby, kvality, brandingu, prodeje, marketingu atd.

Vaše prodejní a marketingová strategie

V této části vašeho obchodního plánu načrtnete, jak máte v plánu oslovit a přilákat zákazníky. Měla by obsahovat následující informace:

 1. Základní informace o vaší značce: už jste je uvedli v souhrnu. Budou také patrné z celkového vyznění vašeho podnikatelského plánu a toho, jak ho prezentujete. Zde byste však měli podrobněji vysvětlit vaše poslání, hodnoty, použitý tón a to, jak vaši zákazníci vnímají vaši značku.
 2. Prodejní strategie: zde byste měli napsat, jak oslovíte zákazníky (váš prodejní proces a kanály), uvést vaši cenovou strategii, obchodní příležitosti a jakoukoli existující trakci.
 3. Marketingová strategie: úzce se pojí s vaší prodejní strategií a měla by načrtnout, jak o sobě dáte zákazníkům vědět a jaké k tomu použijete marketingové prvky (PR, sociální sítě, digitální marketing, podomní prodej, akce atd.).

Vaše operace

Tato část se bude lišit podle toho, jaký typ podniku budujete, ale měli byste v ní shrnout váš provozní plán. Jinými slovy, jaké funkce jsou potřeba na uvedení vašeho produktu nebo služby na trh. Mohou sem patřit informace o vývoji produktu, jako například kde k němu bude docházet a kdo dodá odborné technické znalosti, informace o vašich dodavatelích, vašem výrobním procesu a eventuálně o balení. Je také dobré zde uvést právní hlediska pro zavedení vašeho produktu na trh (více viz kapitola 4).

Váš tým

Pro úspěch startupu je zásadní jeho tým. V této sekci byste měli uvést přehled základních dovedností členů vašeho týmu s jejich profily a profily jakýchkoli poradců, kteří vám budou pomáhat. Čím dál tím víc investorů sleduje sílu spočívající v rozmanitosti týmu pro výkon podniku a jeho dlouhodobou odolnost, vezměte to prosím v úvahu.

Váš finanční plán

V této části byste měli napsat, kolik budou vaše obchodní aktivity stát a jaké očekáváte příjmy. Mělo by to být rozepsáno na jednotlivé položky (více najdete ve zvláštní sekci níže):

 1. Výsledovka: finanční výkaz zisku a ztráty shrnující výnosy, náklady a výdaje za určité období. Váš obchodní plán by měl obvykle obsahovat jejich prognózu na dalších 5 let.
 2. Rozvaha: výkaz aktiv, pasiv a kapitálu podniku nebo jiné organizace v určitém časovém bodě s podrobně rozepsanou rozvahou příjmů a výdajů za předchozí období.
 3. Výkaz peněžních toků: výkaz přicházející a odcházející hotovosti za určité období rozdělený na provozní, finanční a investiční aktivity.

Pokud se snažíte získat investice, budete muset uvést potřebnou sumu investic, jak bude použita a za jakou dobu.

Budete postupovat podle svého podnikatelského plánu? Krátká odpověď zní: Ne. Ale to nevadí. Potenciální investoři a další partneři chtějí z vašeho podnikatelského plánu vidět, že jste si své podnikání řádně promysleli, dobře rozumíte trhu, máte základní obchodní nabídku a že jste schopni uzpůsobovat firmu podle toho, jak poroste.