Lekce Progress:

Kapitola 3 Vytvoření obchodního modelu a podnikatelského plánu

2. Růstové fáze: porozumění cestě začínajícího podniku

Při založení podniku projdete různými fázemi, tak jako u jakékoli cesty, kterou podnikáte. Tento oddíl vás uvede do různých teorií cesty startupu, abyste si udělali představu, co čekat během životního cyklu vašeho růstu. Porozumíte-li tomu, v jaké fázi se nacházíte, což je užitečné, protože vám to pomůže lépe se soustředit na aktuální úkol a stanovit si priority.

Tři fáze od Startup Commons

Tento rámec popisuje cestu od počáteční myšlenky přes vytvoření produktu až po škálování.

J-křivka startupu (Howard Love, autor knihy The Startup J-Curve: The Six Steps to Entrepreneurial Success (Šest kroků k podnikatelskému úspěchu)

J-křivka pro startupy vychází toho, že pokud víte, ve které se nacházíte fázi, můžete se lépe rozhodovat a povede vás to správným směrem.

The Six Phases of The J Curve

  1. Vytvořit: to je začátek cesty, kdy smícháte všechny správné ingredience, zejména nápad, čas a peníze, a vytvoříte svůj startup. Love tvrdí, že získat peníze v této fázi je snazší, protože prodáváte jen sen.
  2. Zavést: to je chvíle, kdy dojde na realitu. Zavedete svůj produkt a uvědomíte si, že je s ním spousta věcí v nepořádku. Není to finální produkt nebo služba a měl by to být pouze váš MVP produkt/prototyp. Zpětná vazba získaná v této fázi od zákazníků vám dodá informace pro třetí fázi.
  3. Přeměnit: na své původní představě produktu provedete změny na základě poznatků získaných z feedbacku zákazníků. Projdete několika koly opakování, než získáte produkt vyhovující trhu.
  4. Sestavit model: v této fázi se soustředíte na vývoj silného obchodního modelu a vymyslíte, jak získat peníze. Ujistěte se, že máte promyšlenou ekonomickou stránku svého produktu nebo služby, abyste měli solidní základ, až budete růst. Nenechte se zlákat a nepřeskočte do další fáze, dokud jste nepropracovali fázi 4 (více o nákladech na model a promýšlení ekonomické stránky produktu najdete v kapitole 6).
  5. Škálovat: produkt nebo služba a obchodní model se podařily, je tedy čas vymyslet, jak se rozšířit a růst a získat nezbytné financování.
  6. Sklízet: tato fáze je pro tuto příručku méně relevantní; hodí se pro podniky, které vyrostou tak, že už nejsou startupy a stávají se etablovanými společnostmi.

A ve skutečnosti?

Cesta vašeho startupu nepovede přesně podle žádného z těchto kroků. Ve skutečnosti to bude vypadat spíš takhle:

Doporučení podnikatele o měnících se obchodních modelech a plánech

Je to skutečně živoucí, dýchající dokument, který se aktivně přepisoval hned od druhého dne. Nejdůležitější transformace, kterou obchodní model prodělal, bylo úspěšné vybudování produktové řady, která se rozšiřuje spolu s naším podnikem: spíš než jen jednu specialitu, jsme vytvořili portfolio produktů s různými cenami pro různé trhy.

– Arturo, spoluzakladatel Clara Foods