Lekce Progress:

Kapitola 6 - Realizace vašeho záměru

8. Shrnutí kapitoly 6

Key take-aways

  • Mít skvelý nápad nebo správne uspet s designem nestací. Musíte vzít v potaz, jak bude fungovat ekonomická stránka veci a jak zvládnout výrobu, balení a logistiku.

Chvilka na zamyšlení: Jak se k vašemu podniku vztahuje škálování? Týká se nekterých vašich dodávek minimální objednací množství (MOQ)? Nekteré procesy budou výhodné až od urcitého množství, jak to budete zvládat? Jsou vaši potenciální dodavatelé solventní a mají zavedené rádné bezpecnostní procesy a procesy k zajištení kvality? Mají certifikace/ akreditace, které budou vyžadovat vaši zákazníci? Chcete vést výrobu sami, nebo ji outsourcujete? A co balení? Jaké musí být vaše obaly a kolik ruzných druhu budete potrebovat? Jaký mají vaše obaly dopad na životní prostredí (zamyslete se nad vstupy a nad tím, co s nimi, až doslouží)? Chcete rídit logistiku interne, nebo ji outsourcovat?

  • Prodej je životadárnou silou jakéhokoli podniku, mít k nemu strukturovaný prístup je proto zásadní a vyžaduje neustálé úsilí. Musíte rozumet svým zákazníkum, jejich potrebám a zvyklostem a zajistit, aby vaše strategie ladila s touto realitou.

Chvilka na zamyšlení: Zamerujete se na prodej jiným podnikum (Business to Business – B2B), nebo prímo na koncové spotrebitele (Business to Consumer –B2C)? Budou se vaši zákazníci rozhodovat spíš na základe emocí, nebo rozumu? Nakupují pro sebe, nebo pro jiné? Kdy budou tento typ produktu nebo služby nakupovat? Jaký typ informací potrebují, aby se rozhodli k nákupu? Jak jim usnadníte prístup k temto informacím? Jakým zpusobem míríte na trh? Budou zákazníci kupovat prímo od vás, nebo neprímo od zprostredkovatele, napríklad od velkoobchodníka nebo maloobchodníka? Kolik musíte prodat, abyste dosáhli svých cílu? Kolik to znamená prodaných kusu nebo nových a udržených zákazníku? Jaký je positioning vaší znacky na trhu? Jaké máte obchodní podmínky (ceny, platební podmínky, harmonogram dodávek, úroven služby)?

  • Vetšina podniku krachuje kvuli problémum s cashflow, naucte se proto rídit penežní toky efektivne pomocí financního plánu; zajistete si vcasné platby, utrácejte jen to nezbytné a zavedte dobrou úcetní praxi.
  • Rozsáhlejší podnikové rízení v takových oblastech, jako je projektový management, týmová komunikace a design, vám pomuže zlepšit produkt/službu, mít zisk a efektivne rozširovat podnik.
  • Akcelerátory a inkubátory mohou být pro vaši firmu skvelým odrazovým mustkem, ale musíte peclive zvážit, co od nich ocekáváte a zda se hodí pro fázi rustu, v níž se práve nacházíte.

A nyní budte aktivní!

  1. Vytvorte funkcní projektový plán k zavedení vašeho pro1. Vytvorte funkcní projektový plán k zavedení vašeho produktu nebo služby na trh. Použijte k tomu nástroje projektového managementu (napr. Ganttovy diagramy a model bran Stage Gate Model) k rozvržení jednotlivých nezbytných úkolu a nacasování každého z nich.
  2. Provedte pruzkum potenciálních dodavatelu a rozmyslete si, jak budete zvládat výrobu a logistiku. Zacnete vyhledávat informace o potenciálních partnerech, pokud chcete nekterou z techto aktivit outsourcovat.
  3. Nacrtnete si prodejní strategii. Znamená to stanovit si prodejní cíle, cílové trhy a obchodní kanály, pozici vzhledem ke konkurenci a ceny a dále také, kdo bude za jednotlivé úkoly ve vašem týmu zodpovídat
  4. Vyrešte si úcetnictví a vedení knih. Podívejte se na možnost používat profesionální software jako Xero a Kashflow a najmete si úcetní/hoduktu nebo služby na trh. Použijte k tomu nástroje projektového managementu (napr. Ganttovy diagramy a model bran Stage Gate Model) k rozvržení jednotlivých nezbytných úkolu a nacasování každého z nich. 2. Provedte pruzkum potenciálních dodavatelu a rozmyslete si, jak budete zvládat výrobu a logistiku. Zacnete vyhledávat informace o potenciálních partnerech, pokud chcete nekterou z techto aktivit outsourcovat. 3. Nacrtnete si prodejní strategii. Znamená to stanovit si prodejní cíle, cílové trhy a obchodní kanály, pozici vzhledem ke konkurenci a ceny a dále také, kdo bude za jednotlivé úkoly ve vašem týmu zodpovídat 4. Vyrešte si úcetnictví a vedení knih. Podívejte se na možnost používat profesionální software jako Xero a Kashflow a najmete si úcetní/ho

Další zdroje

K plastovým obalum nyní existuje pomerne dost výhrad. Pro více znalostí se podívejte na:

CEFLEX (iniciativa snažící se vytvorit cirkulární ekonomiku pro flexibilní plastové obaly),

A Plastic Planet and the Ellen MacArthur Foundation’s New Plastic Economy.

Pro obecnější informace o obalech se podívejte na britskou iniciativu UK’s WRAP nezaměřuje se pouze na obaly, je poměrně důkladná.

Směrnice EU o obalech a odpadu z obalů také pravděpodobně stojí za nahlédnutí: http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/index_en.htm

Důležitost cashflow už nelze zdůraznit víc, a tak se podívejte na následující:

Jak udělat prognózu pro peněžní toky vašeho startupu nebo podniku

https://www.brixx.com/how-to-forecast-your-cash-flow-as-a-business-or-startup/ 

Výsledovka: průvodce pro majitele malých podniků
https://www.fundera.com/blog/profit-and-loss-statement

Jak mít pod kontrolou prodej:

7 moderních strategií pro startupy ohledně prognózy prodeje
https://blog.close.io/sales-forecasting-strategies

Jak porozumět cestě za spotřebiteli (B2C):

Jak porozumět obchodování se zákazníky-podniky (B2B):