Lekce Progress:

Kapitola 1 – Tak vy tedy chcete změnit potravinový systém

6. Shrnutí kapitoly 1

Hlavní ponaučení

Pokud si z této kapitoly pamatujete jen pár věcí, doufáme, že to budou tyto:
Být podnikatelem je těžší, než si myslíte. Musíte být připraveni nejen být vizionářem, ale i obchodníkem, vedoucím účtárny, člověkem na marketing, manažerem provozu, personálního oddělení… Víte ale, že vést svou vlastní firmu je velmi uspokojivé.
Dobře si rozmyslete, zda se na svou cestu chcete vydat sami, nebo se společníkem. Rozhodnete-li se mít obchodního partnera – což má spoustu výhod – zvolte si někoho, kdo vás svými dovednostmi doplňuje, koho máte rádi a kdo je stejně angažovaný pro věc jako vy. A proberte to obtížné hned ze začátku (tedy jak vyřešit, když chce druhý opustit loď). Snažte se také dosáhnout rovnováhy v zastoupení žen a mužů již na začátku.
Chvilka na zamyšlenou: je váš společník (společníci) angažován stejně jako vy, aby podnik fungoval? Máte se rádi? Doplňujete se v dovednostech? Jak zapracujete diverzitu?
Vybudovat udržitelný podnik a transformovat potravinový systém je těžké, je to však nejen nezbytné k uspokojení potřeb budoucích generací, má to ale i mnoho obchodních výhod. Patří k nim například pozitivní diferenciace na přeplněném trhu a přilákání motivovaných a angažovaných zaměstnanců.
Chvilka na zamyšlenou: jaké je vaše hlavní poslání? Je vám a vašemu týmu jasný hlavní cíl vašeho podnikání co do udržitelnosti a důvody k určitým rozhodnutím a eventuálním kompromisům? (Vyjasnění těchto otázek vám pomůže reagovat na skepticismus a dotazy, jimž můžete čelit, jakmile utrousíte slovíčko udržitelnost nebo udržitelný podnik.)

A nyní buďte aktivní!

If you haven’t started yet and are unsure whether you should go at it alone or with (a) co-founder(s), consider the benefits and disadvantages of both sides:

  1. Během příštího měsíce promluvte o svém nápadu/koncepci aspoň s 10 lidmi, abyste si rozšířili obzory a rozvinuli síť kontaktů. Mohou to být přátelé, příbuzní, odborníci z průmyslu, lidé, jichž si vážíte, výzkumní pracovníci, současní kolegové, potenciální zákazníci atd. Přátelé a rodina jsou skvělí, ale nejsou to vždy objektivní posluchači, proto vyhledejte pár lidí, od nichž můžete získat upřímný názor.
  2. Vyberte si jen ty nejdůležitější problémy. Nebudete schopni spravit celý potravinářský systém najednou, a tak si zvolte své hlavní poslání. Stanovte si, kam až se z pohledu udržitelnosti chcete dostat, a zcela jasně sobě a svému týmu vysvětlete, proč jste udělali určitá rozhodnutí. Nic vás to nebude stát, když si to zapíšete.

Další zdroje

“Jak začít se startupem“ – zajímavé čtení z konference na Harvarduhttp://www.paulgraham.com/start.html

Proč být startupem řízeným ženou a investovat do něj https://www.ryrob.com/online-business-courses/

Seznam obchodních kurzů pro podnikatele, pokud (až) budete chtít zjistit víc:
https://www.forbes.com/sites/allysonkapin/2019/01/28/10-stats-that-build-the-case-for-investing-in-women-led-startups/#fc5ee3559d5f

Evropská síť podnikatelů z řad migrantů (EMEN) nabízí online akce a zdroje:  http://emen-project.eu/

Seznam užitečných zdrojů pro ženy podnikatelky: https://www.graphicsprings.com/blog/view/30-top-online-resources-for-female-entrepreneurs

Proč ve vaší společnosti potřebujete diverzitu a za společníka ženu: https://yourstory.com/2016/05/need-for-woman-co-founder-startup

Přestože nejde o vyčerpávající seznam, od strany 46 této příručky získáte užitečné odkazy na řadu zdrojů o podpoře migrantů a etnických menšin v Evropských zemích.

Několik knih pro začátek:

Čtyřhodinový pracovní týden
by Tim Ferries

Let my people go surfing (Nechte moje lidi surfovat) by Yvon Chouinard (zakladatelka firmy Patagonia)
The power of unreasonable people and how social entrepreneurs create markets that change the world (Síla nerozumných a jak sociální podnikatelé vytvářejí trhy, které mění svět) by John Elkington a Pamela Hartigan
The Innovator’s Dilemma (Dilema inovátora) by Clayton M. Christensen
Skutečný úspěch by Arianna Huffington
Body and Soul: Profits With Principles (Tělo a duše: zisky se svědomím) by Anita Roddick
The Confidence Code: The Science and Art of Self Assurance – What Women Should Know (Kodex sebedůvěry: Věda a umění sebejistoty – Co by ženy měly vědět) by Katty Kay
Start something that matters (Začněte s něčím, co má smysl) by Joan Salge Blake
Hooked (Závislí) by Nir Eyal
Cradle to Cradle: Remaking the way we make things (Od kolébky ke kolébce: Nový způsob vytváření věcí) by Michael Braungart