Lekce Progress:

Kapitola 5 - Financování a investice

5. Kolik byste meli získat penez a kdy

Na tuto otázku není prímá odpoved, bude se hodne lišit podle typu daného podniku a ruzných fází podnikání. Myslíme, že je užitecné ukázat vám cestu nekolika podniku.

Podnik c. 1: znacka vyrábející snacky s cvrcky

 1. Osobní financní prostredky: tri spoluzakladatelé, každý z nich investoval 5 000 eur ze svých úspor k vytvorení základní koncepce prototypu snacku vyrobených doma a pocátecní predstavy o brandingu s designéry na volné noze. Tento produkt MVP a puvodní znacka byly použity v další fázi fundraisingu.
 2. Financování grantem: O 3 mesíce pozdeji získal podnik grant od místního inkubátoru spolecensky prospešných podniku ve výši 10 000 eur. Tato cástka byla použita na financování dalšího vývoje produktu a znacky.
 3. Crowdfundingová kampan: 6 mesícu po pocátecní osobní investici se spolecníci rozhodli získat další cást kapitálu prostrednictvím odmenového crowdfundingu k vybudování komunity prívržencu. Získali predprodejní nabídku na své tycinky v hodnote 25 000 eur. Tyto peníze vložili do první rádné výroby spolu s obalovou firmou. Takto vyrobené snacky použili na získání prvních zákazníku a k dalšímu fundraisingu.
 4. Kolo s andelskými investory c. 1: po roce, kdy si zakladatelé získali své první zákazníky a vyzkoušeli prodej v malém merítku, se rozhodli pro první kolo financování od andelských investoru, aby svuj podnik rozšírili do dalšího stádia. Získali 160 000 eur a prostredky na rozšírení svého týmu a marketingu, aby znacka vešla ve známost.
 5. Kolo s andelskými investory c. 2: 19 mesícu od 1. kola, kdy zakladatelé získali trakci u dvou velkých maloobchodníku a znacne zvýšili své tržby a plánované prodejní príležitosti, se rozhodli pro druhé kolo fundraisingu od andelských investoru (cástecne stávajících, cástecne nových). Získali 400 000 eur a utratili je za vývoj nového produktu, dalšího budování týmu a doladování znacky a marketingu. To firme pomohlo získat prístup k tisícum obchodu a pokrýt režii (chvíle, kdy se celkové výnosy rovnají celkovým výdajum).

Podnik c. 2: Potravinársko-technologická firma vytvárející rešení k minimalizaci spotreby vody a používání pesticidu v tradicních hospodárstvích

 1. Osobní finance: Dva spoluzakladatelé použili vlastní financní prostredky na dobu, kdy pracovali na svém obchodním plánu a krátké prezentaci pro investory. Následne si zajistili první kolo financování.
 2. Kolo s andelskými investory c. 1: 8 mesícu od puvodního nápadu získala spolecnost 250 000 eur na vývoj produktu, studie proveditelnosti a pilotní otestování technologie na dvou ruzných farmách. Výmenou za to dala 20 % svého kapitálu, pricemž její hodnota byla po investici stanovena na 1 250 000 eur (více v lexikonu financního žargonu). „Investori nejsou vaši šéfové, a když se k nim tak budete chovat, nezískáte od nich to nejlepší a nebudete dobrým lídrem. Než jsme si vybrali investory, „proklepli jsme si je“ ohledne naší mise. Provedli jsme test lakmusovým papírkem – když investor nevyprável nic, žádný príbeh ani anekdotu, o tom, jak se cítí, když vyhazuje jídlo, bylo velmi nepravdepodobné, že by misi získal. Vymyslete zpusob, jak si dukladne proverit investory. A pochopte také, že když nejaký investor nemá o váš podnik zájem, není to osobní, jednoduše to nechápe.“ – Saasha Celestial-One, spoluzakladatelka spolecnosti Olio 66
 3. Podílový crowdfunding: po dalších 8 mesících se spolecníci, sebejistí díky pokrokum a potenciálním výhodám crowdfundingu, rozhodli spustit podílovou kampan a získali dalších 600 000 eur za 30 % spolecnosti. Setrela se tak hranice mezi zakladateli a andelskými investory. Financování bylo použito na další rozvoj technologie a uvedení rešení na trh pro mnoho farem. Prostrednictvím kontaktu vybudovaných behem kampane byli zakladatelé predstaveni i jednomu z nejvetších agrotechnologických podniku na svete.
 4. Dluh: po roce si uvedomili, že pro svou firmu potrebují o neco více hotovosti, než pristoupí k dalšímu významnému fundraisingu, zatímco jednali s fondy rizikového kapitálu. Vydali tedy konvertibilní dluhopis pro stávající investory jako premostující pujcku. Tyto peníze fungují jako premostení mezi dvema koly financování. Investori, kterí je pujcují, získají slevu na prímé investici, až skoncí další kolo financování.
 5. Rizikový kapitál: Po 17 mesících je spolecnost pripravená na škálování! Získala 1,5 milionu eur rizikového kapitálu od strategického partnera s odbornými zkušenostmi v sektoru. Spoluzakladatelé se vzdali dalších 25 % podniku, címž došlo ke zredení stávajícího kapitálu podílníku. Fond rizikového kapitálu jmenoval clena správní rady a umožnil podniku prístup k prostredkum sloužícím k opravdovému škálování.

Když se rozhodujete, kolik financí získat, je dobré si položit pár otázek:

 • Na co tyto peníze konkrétne použijeme?
 • Ceho chceme dosáhnout pred dalším fundraisingem?
 • Co chceme prokázat pred dalším fundraisingem?
 • Jak velkou hodnotu pridá tento fundraising naší firme?
 • Jaký máme plán B, pokud to pred dalším fundraisingem nepujde podle plánu?

Nejlepší tipy od podnikatelu o získávání investic

„V zacátcích budování své firmy budte super pripravení. Prinášejte obeti. Budte pripraveni na to, že nebudete brát plat, budete hodne drít, ale nejak najdete zpusob, jak to udelat. Tím se hodne naucíte. Až získáte peníze, zacnou od vás ocekávat výsledky. Než je získáte, je to jen vaše hra. Nejde ale jen o to, jak dostat co nejvíc penez… Získejte jich dost na to, abyste meli prostor a mohli dosahovat spousty milníku. A najdete si investory, s nimiž si rozumíte.“

– Marc Zornes, spoluzakladatel Winnow Solutions

„Financování muže být velmi složité. Nechcete se vzdát príliš velkého podílu ve firme, ale chcete být schopni budovat byznys. Chcete do toho zabudovat pujcku, ale potrebujete být také schopní na ni vydelávat prodejem. Všechno záleží na vašem produktu a službe… My jsme firma s obrovskými výdaji, museli jsme utratit miliony, než jsme meli produkt, a to ovlivnuje vaši strategii a model financování. Potom, co zacnete generovat výnosy, musíte spravovat úcty, máte skutecné zákazníky a príjmy a už nemužete investorum prodávat sny a lakovat jim to naružovo. Zakotvíte v realite. Když ješte výnosy nemáte, prodáváte jen sen a to je daleko jednodušší. Ovlivnuje to vaši strategii financování. Pokud mužete, získejte co nejvíc od správného investora se správným stylem investování a správným étosem, ale ujistete se, že vás na této ceste bude doprovázet.“

– Steven Dring, spoluzakladatel Growing Underground

„Vezmete si, co potrebujete, abyste byli schopní splnit svuj slib – rychlost dodání produktu na trh je tu zásadní, takže pokud máte k dispozici kapitál zvenku, je to pro úspech vašeho podniku zcela zásadní.“

– Arturo, spoluzakladatel Clara Foods

“I would recommend researching sources of non-dilutive capital early on, grant funding etc., but be specific and targeted for funds that apply to your business and approach start up competitions with some caution; they can be a great source of publicity, some funding and a bit of a dopamine hit but I would be disciplined about the time spent on applications, pitches etc. Regarding venture capital funding, again be specific about the investors you target, food and agriculture is a niche sector, but growing, with a number of funds dedicated specifically to technologies in these areas. A warm intro is a hundred times better than a cold email
(…). Fundraising is exhausting and the advice given is to focus on it entirely while doing it. I personally have always found this difficult as CEO of an early-stage company but do set goals of i.e. 50 meetings in one month and try to schedule a few a day in a concentrated period.”

-Abi Ramanan, CEO & Co-Founder of Impact Vision