Lekce Progress:

Kapitola 7 - Podělte se o svůj příběh

5. Vliv merení a komunikace

Jako udržitelný potravinárský podnik budete chtít jiste pusobit pozitivním dopadem na potravinový systém a sdílet namerené výsledky s potenciálními zákazníky, investory a dalšími relevantními zájmovými skupinami. To, co meríte, by melo být v zásade spojeno s vaším posláním. Údaje byste meli sdílet a sdelovat jednoduše a jasne, aby jim snadno porozumel i laik – nekdo bez hlubokých znalostí vašeho byznysu nebo odvetví, v nemž pusobíte.

Rubies in the Rubble (doslova Rubíny z rumište) – vyrábí omácky kecupy a majonézy z ingrediencí, které by jinak šly do odpadu

Na úvodní stránce webu této firmy se zobrazí „kalkulacka“: Dnes jste nám pomohli zachránit… Ukazuje množství ovoce a zeleniny a také emisí CO2 v tunách, které se podarilo ušetrit. Firma tato císla približuje pomocí ekvivalentu v najetých kilometrech. Každé císlo doprovází jednoduchá grafika.

BeyondMeat – vyrábí 100% rostlinné „masové“ výrobky jako burgery, párky a „kurecí“ stripsy

Jejich web srovnává spotrebu vody, pudy a energie a množství skleníkových plynu vyprodukované Beyond burgerem ve srovnání s hovezím hamburgerem (tzv. ctvrtlibrákem). Stránky ukazují jednotlivé burgery a používají jednoduché obrázky ke znázornení toho, že na výrobu Beyond burgeru je treba o 99 % méne vody, o 93 % méne pudy, o 46 % méne energie a vyprodukuje o 90 % méne skleníkových plynu. Na webu také najdete krátké vysvetlení ke studii, z níž vyplývají tato císla a odkaz na ní.

ImpossibleFoods – vyrábí 100% rostlinné „masové“ výrobky napodobující chut, vuni a masitost hovezího

Web zobrazuje štavnatou fotografii Impossible Burgeru a uvádí, že: „Jeden jediný Impossible Burger (namísto hovezího hamburgeru) ušetrí: 7 m2 pudy, 1 z poloviny naplnenou vanu vody a emise z 29 najetých km“. Císla jsou doprovázena jasne barevnými, jednoduchými grafikami stromu, kapky vody a automobilu. Znázornením dopadu jednoho Impossible Burgeru ve srovnání s hovezím hamburgerem tak firma podrobne specifikuje dopad vaší individuální volby, díky cemuž je velmi hmatatelný dosah spotrebitelského chování

Winnow Solutions – vyvíjí digitální nástroje pro šéfkuchare k rízení udržitelnejších a ziskových kuchyní tak, že se odpad z jídla snižuje na polovinu

Webové stránky uvádejí úžasná císla (prosinec 2018): celkové penežité úspory díky technologiím Winnow (25 milionu), celkový pocet ušetrených jídel (18 322 500), ušetrené tuny CO2 (35 249) a pocet zemí, kde se Winnow používá (39). Každé císlo doprovází malá grafika.

Všechny tyto znacky mají spolecné jedno: k prokázání svého dopadu nepoužívají složitý žargon, kterému lidé nerozumí, ani sáhodlouhá vysvetlování. Rozhodly se zobrazit nekolik klícových císel, která umožnují udelat si predstavu o jejich pozitivním vlivu. A navíc používají velmi jednoduché obrázky namísto fotografií jídla kazícího se na skládkách nebo znicené pudy a krajiny. Zamerují se na pozitiva, což je dobrý nápad, protože kázání a obvinování témer nikdy nefunguje. Místo toho, aby se spotrebitelum spílalo, je lepší v nich vyvolat hrdost pramenící z jejich jednání a nákupních rozhodnutí.