Lekce Progress:

Kapitola 6 - Realizace vašeho záměru

5. Cashflow a úcetnictví

Cashflow je cistá suma penez za sledované období, tedy rozdíl mezi príjmy, které pricházejí do vašeho podniku, a výdaji, které z nej odcházejí. Správné rízení penežních toku je pro váš podnik naprosto zásadní a bez kladné cástky cashflow vaše firma nebude existovat. Abychom tento bod zduraznili – velká vetšina podniku zkrachuje kvuli problémum s cashflow. Mužete mít ziskový prodej a stejne se potopit, pokud své penežní toky nerídíte správne. Ke správnému rízení cashflow je zásadní rádné úcetnictví. Pomáhá vám k dobrým obchodním rozhodnutím a díky nemu také dodržujete predpisy a splnujete požadavky investoru na reportování.

V tomto oddíle se podíváme na aktualizaci financního plánu/prognózy príjmy podniku a správu jeho výdeju a také na rádné úcetní postupy.

Aktualizace financního plánu
Jako soucást svého podnikatelského plánu jste vytvorili financní plán, jehož soucástí je výsledovka a výkaz o penežních tocích. Mely by to být živoucí dokumenty, aktualizované každý mesíc podle aktuálního výkonu. Meli byste sledovat skutecný stav oproti rozpoctu (dosažený prodej, výdaje, k nimž jste se zavázali, získané a vyplacené peníze) a budoucí ocekávání na základe aktualizovaného prodeje a prognózy výdaju. Pokud nebudete rozumet své aktuální financní situaci, pripravujete se o duležitý nástroj nezbytný k efektivnímu rízení svého podniku.

Správa príchozích a odchozích penez
Zamerte se na to, abyste dostali zaplaceno. Mnoho podniku usilovne pracuje na prodeji, ale neshání se po penezích, které jim dluží. Realita je bohužel taková, že mnoho firem své dodavatele úmyslne rádne neplatí. Dejte jim vedet, že jste dodavatel, který ocekává vcasné placení, jakmile jsou platby splatné. Pri uzavírání obchodních podmínek se svým klientem/zákazníkem si zkuste vyjednat príznivé platební podmínky, pri nichž budete zaplaceni rychle po realizaci prodeje.

Vytvorte podmínky k tomu, aby byly pro ne platby snadné. Budete k tomu potrebovat podnikový bankovní úcet. Velcí zákazníci pracující s opakujícími se príkazy mohou vyžadovat, abyste si s nimi založili systém elektronické výmeny dat (EDI), aby mohli proces automatizovat. Zamerujete-li se na koncové zákazníky, podívejte se na to, jak založit úcet PayPal, získejte systém mobilních plateb a nastavte pro obchod na vašem webu jednoduché systémy online plateb. Urcite nebudete chtít, aby zákazník po získané zakázce vycouval jen kvuli príliš komplikovanému systému platby.

S penezi neodcházejte, dokud k tomu nebudete mít dobrý duvod a vedet, jak prímo podporovat podnik. Vezmete v úvahu hrubý zisk z produktu nebo služby a poté spocítejte, kolik jednotek budete muset prodat, abyste pokryli výdaje. Lidé budou brát vaše peníze daleko rychleji, než vám budou dávat svoje… Vaše nejvetší výdaje budou pravdepodobne prímé náklady (náklady na zboží nebo služby), náklady na personál, kapitálové náklady, výdaje na výzkum a vývoj, marketingové cinnosti, externí služby a nájem. U vašeho nákupu existují náklady obetované príležitosti – když utratíte peníze za jednu vec, nemužete je utratit za neco jiného. Utrácejte peníze moudre.

Úcetnictví
Správa penežních toku úzce souvisí s rádným úcetnictvím a vedením knih. Tabulky v Excelu jsou krátkodobe v porádku, ale budete muset rychle zavést profesionální software a pozici úcetního. Dobré zvládání financí a zavedení správných financních procesu vám pomuže delat lepší rozhodnutí, mít prehled o svých financích a dodržovat požadavky na reportování a danení. Co budete muset udelat:

  • Sledovat veškerý prodej (delat faktury) a závazky ohledne výdaju (vydávat objednávky)
  • Sledovat všechny príchozí a odchozí peníze na úctech 80
  • Zajistit, že jste dostali splatné platby a uhradili dlužné faktury.
  • Dodržovat danové povinnost vcetne DPH, dan ze zisku spolecnosti a všechny další príslušné dane
  • Mzdy
  • Ctvrtletní a rocní zprávy (zákonné, pro investory, stakeholdery atd.)