Lekce Progress:

Kapitola 8 - Jak vybudovat tým

4. Shrnutí kapitoly 8

Hlavní ponaucení

  • • Budování týmu: musíte zjistit, kde vy a vaši spoluzakladatelé mají mezery v dovednostech, a až prijde cas, prijmout lidi, kterí je umí vyplnit. Jedním z vašich nejduležitejších rozhodnutí je to, koho do firmy privedete, je proto nutné, abyste vyhledávali z rozsáhlé skupiny talentovaných lidí, meli kvalitní proces pro rozhovory a rozumeli oblasti odmenování. .
  • Chvilka na zamyšlení: Jaké dovednosti ve vaší spolecnosti chybí? Jaké pozice musíte zaplnit nejdríve? Co budou prijatí zamestnanci delat v soucasnosti, za pul roku a za rok?
  • Krome zamestnancu bude do úspechu vašeho startupu zapojena i spousta dalších lidí, vcetne mentoru, poradcu, clenu správní rady a nevýkonných reditelu. Hledejte lidi, kterí umí prekonávat nedostatky v dovednostech a mají relevantní zkušenosti i konexe v odvetví.
  • Chvilka na zamyšlení: Kdo všechno je zapojen do úspechu vašeho startupu a jaké role v nem mohou hrát? 
  • Firemní kultura: typ firemní kultury vytvárejte zámerne, protože bude silne ovlivnovat úspech vašeho podnikání.
  • Chvilka na zamyšlení: Jaký typ kultury chcete vytvorit? Jaké chcete mít pred sebou pracovní dny a jak chcete, aby tým spolupracoval? Jak se hodnoty vaší firmy pretavují do každodenního života a jak je den za dnem uplatnujete?

A nyní budte aktivní!

  1. Vyhodnotte své silné stránky a preference. Sednete si se svými spolecníky a zhodnotte, jaké jsou silné stránky každého z vás. Poté stanovte, jaké dovednosti jsou celkove v podniku potreba. Identifikuje stávající nedostatky a dovednosti, které byste meli hledat pri najímání pracovníku.
  2. Projdete si hodnoty, které jste definovali již dríve, a stanovte, co každá z nich znamená pri reálné každodenní práci. Jak se vaše hodnoty uplatnují v podnikové praxi?

Další zdroje

Základy toho, co dělat a co nedělat při networkingu – budete se mu věnovat často, proto si přečtěte
následující materiály:
https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/articles/dos-and-donts-of-business-networking

Tento průvodce přijímáním zaměstnanců ve startupu nabízí rady, jak vybudovat úspěšný tým:
https://www.cobloom.com/blog/startup-hiring?utm_campaign=Repurposed%20Content&utm_ source=Medium&utm_medium=startup%20hiring#

Ze zakladatele startupu generálním ředitelem – fotbalová lekce:
https://unreasonable.is/secret-about-startup-founder-to-ceo/

Chcete vědět, jak efektivně vést schůzi nebo zvládnout sezení s brainstormingem, aby byl váš tým
úspěšný? Podívejte se na
 Check out Unreasonable guides!