Lekce Progress:

Kapitola 5 - Financování a investice

4. Naučte se, jak stoupat

Cvičení dělá mistra. Pokud máte příležitost oslovit investory, berte to vážně a ujistěte se, že jste vždy připraveni. Měli byste procvičit své hřiště a znát to naruby. Měli byste být také připraveni na potenciální otázky, které vám mohou položit. Může to být zastrašující, ale pamatujte, že znáte své podnikání lépe než kdokoli jiný, takže se můžete spolehnout, že svůj návrh obhájíte. Investoři tam nejsou, aby vás chytili. Pokud se zajímají o vaši firmu, budou se chtít ujistit, že jste si udělali domácí úkol, mít skvělý tým a plánovat realizaci vašeho nápadu.

Pár dalších užitečných tipů:

 • Buďte struční. Čím stručnější a výstižnější, tím lépe. Dodržujte časové harmonogramy, které dostanete, pokud o nich rozhoduje někdo jiný.
 • Buďte nadšení a o své nadšení se podělte. Investoři chtějí investovat do lidí, kteří by dali cokoli za to, aby mohli rozšířit svůj byznys. Pokud na jednání nepřijdete pozitivně naladění, oni také nebudou pozitivní.
 • Seznamte se se svým publikem: pokud budete schopni najít si o svých investorech informace, než je začnete přesvědčovat (není tomu tak vždy například na prezentačních akcích), udělejte to a prezentaci předneste na míru jim a jejich zájmům.
 • Vyprávějte příběh: podělte se o svou velkou vizi a prodejte svůj sen. Najděte způsob, jak do nich vtáhnout své publikum, a zahrajte na strunu jeho emocí. Na podrobnosti se budou moci zaměřit později, když už do toho budou chtít jít.
 • Jakmile jste našli investory: vytvořte soubor podmínek. Šablony podmínek najdete online, ale nejlepší je na nich (a na dalších investičních dokumentech) pracovat s právníky, protože přímý finanční dopad by v případě, že uděláte chybu, mohl být značný.
 • Připravte právní dokumenty s právníky.
 • Ať se penízky sypou! A pak už začíná skutečná legrace.

 

Tzv. pitch deck je strucná prezentace predstavující hlavní aspekty vašeho podnikatelského plánu. Používá se k presvedcení investoru (nebo dalších stran, od nichž neco chcete, jako napríklad akcelerátoru nebo urcitých zákazníku). Obecne vzato by tato prezentace nemela mít víc než 15 diapozitiv a mela by být jasná a výstižná. Méne je tady více! Dukladne ji promyslete vcetne jejího provedení, protože nebudete mít moc casu udelat dojem na lidi, které presvedcujete. Udelejte ji vizuálne zajímavou, což seznam s odrážkami a text ctený z obrazovky rozhodne není! Nadšene predneste svuj príbeh, abyste své publikum zaujali emocionálne.

A good outline for your deck could be:

Dobrý príklad souhrnu:

 • Jaký problém se snažíte vyrešit?
 • Jaké máte rešení?
 • Na jaký trh cílíte a jak je velký?
 • Jak váš produkt nebo služba funguje nebo co prináší?
 • Kdo je vaše konkurence a jak problém reší ona?
 • Jaké máte unikátní prodejní argumenty?
 • Jak nad konkurencí vynikáte?
 • Jakou máte zatím trakci? Jaký je prodej a jaké máte stávající nebo potenciální zákazníky?
 • Koho máte v týmu a proc jsou to ti praví lidé? • Jaká je vaše financní prognóza na príštích 3–5 let?
 • Jaké investice požadujete? (nebo jiné, pokud to není použito k investicím)

Podrobnejší souhrn je podobne jako krátká prezentace casto to první, co potenciální investori vidí. Obvykle v nem na jedné nebo dvou stranách obsáhnete stejné oddíly jako v krátké prezentaci, ale podrobneji, na což jste drív nemeli cas.

Je také duležité, abyste byli v prístupu k potenciálním investorum opatrní, protože existují zákony na ochranu pred podvody u klamných investicních príležitostí. Nejlepší je zjistit si tyto predpisy v konkrétní zemi a/nebo se poradit s právníkem.

Souhrnná tabulka typu financování

Typ financováníProsProti
Grants• Nemusí se splácet ani za nej dávat podíl ve firme• Žádosti mohou být komplikované a
nárocné na cas
• Zpracování muže trvat dlouho
• Vetšinou mají prísná kritéria vhodnosti
Crowdfunding (odmenový)• Umožní vám otestovat shánku lidí po vašem nápadu a získat zpetnou vazbu
• Príležitost k vybudování komunity loajálních podporovatelu a ambasadoru znacky
• Pomáhá šírit príbeh vaší znacky a vytváret kolem ní a produktu/služby rozruch
• Nemusí se splácet, ani za nej dávat podíl ve firme
• Vyžaduje spoustu práce pred kampaní, behem ní i po ní
• Musíte mít podporovatele cekající ve fronte, ješte než crowdfunding zacne, jinak máte malou šanci na úspech
• Crowdfundingové weby si úctují 3–7% poplatek
• Získané peníze nejsou príliš vysoké (prumer na Kickstarteru je 18 000 eur)
• - Méne vhodné pro B2B podniky
Crowdfunding (podílový)• Potenciál k získání vysokých cástek ve srovnání s odmenovým crowdfundingem
• Pomáhá šírit príbeh vaší znacky a vytváret kolem ní nebo produktu/služby rozruch
• Príležitost k vybudování komunity loajálních podporovatelu a ambasadoru znacky
• Vyžaduje ješte více práce než odmenový crowdfunding (musíte mít obchodní plán, financní prognózu a odhad ceny)
• Musíte prenechat podíl svého podniku
• Musíte získat schválení od príslušných financních orgánu
Pujcka (dluh)• Získáte kapitál a zároven si udržíte kontrolu nad firmou• Musí se splácet s úroky
• Pro startupy bez trakce je obtížné ji získat
• Muže vyžadovat osobní záruky
Prímé investice• Príležitost získat vetší množství prostredku
• Možnost urychlit rust prostrednictvím spolupráce s investory
• Musíte prenechat podíl svého podniku
• Máte pak investory, které musíte zvládat a skládat jim úcty (to muže být dobré, ale také špatné)

Vztahy s investory
Jakmile máte na palube investory, musíte vymyslet, jak to s nimi budete zvládat. Nekterí investori budou nárocnejší než jiní. S nadšenými investory mužete naplánovat pravidelná setkání nebo debaty, máte-li pocit, že vám mohou v necem pomoci. Celkove budete muset vytvorit metodu pravidelného reportování – muže to být jednou za týden, za mesíc nebo za ctvrtletí (ne však déle než za tri mesíce).

Nejlepší tipy podnikatelu, jak to zvládnout s investory

„Než získáte rovnováhu a rádne vybudujete duveru, je lepší komunikovat více než méne.“

– David Rosenberg, reditel a spoluzakladatel Aerofarms

„Investori nejsou vaši šéfové, a když se k nim tak budete chovat, nezískáte od nich to nejlepší a nebudete dobrým lídrem. Než jsme si vybrali investory, „proklepli jsme si je“ ohledne naší mise. Provedli jsme test lakmusovým papírkem – když investor nevyprável nic, žádný príbeh ani anekdotu, o tom, jak se cítí, když vyhazuje jídlo, bylo velmi nepravdepodobné, že by misi získal. Vymyslete zpusob, jak si dukladne proverit investory. A pochopte také, že když nejaký investor nemá o váš podnik zájem, není to osobní, jednoduše to nechápe.“

– Saasha Celestial-One, spoluzakladatelka spolecnosti Olio