Lekce Progress:

Kapitola 1 – Tak vy tedy chcete změnit potravinový systém!

4. Doporučení podnikatelů ohledně společníků

“Moji partneři postupně odešli. Je důležité na to pomyslet, když spolu začínáte pracovat. Když se po nějaké době rozejdete, vždy následují dohady o penězích atd. Vidím to všude kolem sebe. Napište to všechno na papír, abyste předešli velkým bojům,” – Chantal, spoluzakladatelka společnosti Kromkommer

“Mít společníka je ohromně důležité. Myslím, že založit firmu se společníkem je už tak dost bláznivé, natož bez něj. Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou musíte udělat brzo, je zjistit, co nevíte – a je toho pravděpodobně většina. Najděte si proto někoho, kdo vaše znalosti a schopnosti doplní. A navíc je to větší legrace… máte se s kým podělit o úspěch a v nelehkých chvílích si budete vzájemně terapeuty,”

-Dan Kurzrock, spoluzakladatel a vedoucí oddělení obilnin ve společnosti Regrained

Startup a horolezectví

(https://john.onolan.org/vision/)

“Vybudovat začínající firmu je jako lézt na vysokou horu, kdy vidíte pouze dopředu, ale ne nahoru. (…) Pokaždé, když už si myslíte, že jste postoupili na cestě k úspěchu, objevíte obrovskou propast. A uvědomíte si, že polovina věcí, na nichž jste trávili veškerý svůj čas a energii, je špatně. Dostali jste se díky nim tam, kde jste, ale výš na horu vás to nedostane. Pokaždé, když si myslíte „Tak a je to“, se pod vámi objeví nová propast. Do pr… Do určité míry je to dar. Kdybyste se dokázali podívat až úplně nahoru a viděli, jak je ta hora vysoká, pravděpodobně byste na ni nikdy ani nelezli. A naopak, většina úspěchu startupu spočívá ve schopnosti dívat se co nejdál. Když lidé hovoří o „vizi“ zakladatele, rád o tom přemýšlím jako o schopnosti dohlédnout až na vrchol hory. Vyhnout se co největšímu počtu propastí a zůstat na cestě, která nevede k jedinému, izolovanému vršku. Zbytek je podle mě jen o tom, kolikrát jste schopni říct „Do pr…“ a pak stejně pokračovat dál,”

– John O’Nolan