Lekce Progress:

Kapitola 2 - Jak ukázat světu, že váš nápad stojí za to, a vytvořit nabídku

3. Jak rychle představit váš nápad zákazníkům a ponaučit se z toho

Když se snažíte zjistit, jestli váš nápad zafunguje, není nic lepšího, než ho vyzkoušet a na vlastní oči vidět, jak to jde. Může to vypadat jako nerealistický cíl, protože k vývoji produktů a služeb potřebujete peníze a vy se k větším obnosům dostanete, až si ověříte koncepci. 

Existují ale způsoby, jak si z hlediska nákladů ověřit koncepci efektivně. V následujících oddílech se dozvíte, jak to udělat.

Štíhlý startup

Pokud se zajímáte o začínající firmy a svět obchodu, pravděpodobně jste už slyšeli o štíhlém startupu (lean startup), což je termín a kniha od Erica Riese. Stojí na myšlence, že většina startupů neuspěje, protože utratí obrovské množství prostředků za vývoj produktů a služeb a pak zjistí, že zákazníci je vlastně nechtějí nebo nechtějí některé jejich vlastnosti. Proces štíhlého startupu nabízí metodu, která vám umožní vyvíjet produkty a služby v daleko více zákaznicky zaměřeném a opakujícím se procesu.

Klíčem k metodě štíhlého startupu je použitelný produkt s nejmenší možnou funkcionalitou (Minimum Viable Product, MVP). Definuje se jako „verze nového produktu, která týmu umožní získat maximální množství validovaných poznatků o zákaznících s co nejmenším úsilím.“ Taková verze produktu nebo služby má obvykle jen ty nejzákladnější vlastnosti, přesně takové, aby uspokojila případné první zájemce, protože ti pravděpodobně odpustí víc věcí než ostatní potenciální zákazníci. Vezměte to jako prototyp, který zveřejníte pro některé zákazníky, abyste získali co největší feedback a použili ho k vývoji budoucích verzí.

Případová studie MVP – ImpactVision:
Zlepšování našeho globálního potravinového systému pomocí hyperspektrálního zobrazování

ImpactVision používá technologii hyperspektrální zobrazování k redukci odpadu v dodavatelském řetězci potravin. Její software poskytuje informace o kvalitě jídla, například o čerstvosti ryb, zralosti avokád nebo přítomnosti cizích těles, a to rychle, neinvazivně a srovnatelně rychle s výrobou. Když ImpactVision vznikla, prvotním cílem jejích zakladatelů bylo snížit množství odpadu v masném dodavatelském řetězci. Spolu s výzkumným institutem v Německu provedli první kampaň zobrazování a měření, aby porozuměli pH faktoru a barvě různých hovězích steaků na obrázcích (pH faktor a barva zde figurovaly jako zástupci pro životnost). Tato počáteční studie jim poskytla vzor k vytvoření vlastního produktu MVP. Proces zopakovali u velkého maloobchodního prodejce v USA a zkonstruovali první verzi technologie ImpactVision skládající se z algoritmu pro pH faktor a barvu hovězího a základního uživatelského rozhraní. Abi Ramanan k tomu uvedla: „Bylo to vzrušující, protože k takovým informacím se obvykle dostanete jen za použití měřiče barev, testu měkkosti (pomocí nože) a běžněji pak pomocí vizuální kontroly s měřičem pH.“ Další krok trval společnosti dva roky, kdy získávala finanční prostředky a měnila produkt.

Zásady štíhlého startupu:

  1. Podnikatelé jsou všude – startup je organizace lidí vytvořená k dodání nového produktu nebo služby v podmínkách extrémní nejistoty a nemá to nic společného s velikostí firmy nebo průmyslového odvětví. Klíčem je mít velké ambice, začít v malém a rychle se rozšířit.
  2. Podnikatelství je management – startup jako organizace vyžaduje management. Flexibilní řízení orientované na získávání poznatků a podporující experimentování, které je hnáno do extrémní nejistoty.
  3. Validované poznatky – startupy tu nejsou proto, aby „dělaly věci“, ale aby zjistily, jak vybudovat životaschopný podnik. Tyto poznatky lze validovat vědecky, prostřednictvím pokusů, které prokážou a otestují každý prvek vaší vize. Validace vám umožní identifikovat hlavní rizika vašeho produktu nebo služby a provést u nich příslušné úpravy.
  4. novační účetnictví – aby byli podnikatelé zodpovědní za své jednání a zlepšili své podnikatelské výsledky, je třeba tzv. innovation accounting. Podnikatel by měl jasně rozumět tomu, jak měřit pokroky a jak v práci stanovovat milníky a priority. Vyžaduje to nový typ účetnictví, specifický pro startupy.
  5. Vytvoř-změř-nauč se – hlavní činnost startupů je přetavit nápady do produktů nebo služeb, změřit reakci zákazníků na tyto produkty nebo služby a poté stanovit, zda to někam otočit (něco změnit) nebo vytrvat (pokračovat). Všechny procesy je třeba směřovat ke zrychlování oné zpětnovazební smyčky.

Rychlé prototypování

Tom Chi přišel s pojmem rychlé prototypování. Popisuje ho jako „proces nalezení té nejrychlejší cesty k přímé zkušenosti s věcí, kterou se snažíte vytvořit.“ Podobně jako štíhlý startup je rychlé prototypování založeno na myšlence dodat prototyp/y k rukám potenciálních uživatelů co nejrychleji a z tohoto procesu se poučit. Místo dohadů prosazuje Chi učení se. A co nejrychlejší rychlost získávání nových poznatků. Zastává dramatické zkrácení času u zkoušení nových věcí a tedy rychlé prototypování. Spíše než se snažit rozhodovat podle toho, zda je něco dobré/špatné nebo správné/nesprávné, je třeba se zaměřit na to, zda hádáte nebo svůj názor opíráte o domněnku (závěr utvořený na základě neúplných informací). Chi tvrdí, že je třeba mít přímou zkušenost, ne domněnku. Na úvod vám doporučujeme podívat se na krátkou lekci Toma Chi (8minutové video) o rychlém prototypování: https://ed.ted.com/lessons/rapid-prototyping-google-glass-tom-chi.

Na teorii štíhlého startupu nebo rychlého prototypování se příliš nezaměřujte, jsou to užiteční průvodci, ale není třeba je brát doslova. Hlavní poučení spočívá v tom, že byste neměli trávit hodiny, týdny nebo měsíce na vývoji produktu nebo služby v tajnosti , aniž byste je ukázali potenciálním zákazníkům. Vytvořte produkt MVP nebo prototyp, dejte ho k dispozici, hovořte s uživateli a naslouchejte jejich feedbacku, abyste ho vylepšili.