Lekce Progress:

Kapitola 8 - Jak vybudovat tým

3. Firemní kultura

Pokud jste pracovali u ruzných spolecností, zažili jste odlišné firemní kultury. Nekteré mohou být velmi uvolnené, jiné striktní a založené na hierarchii. Entrepreneur.com definuje firemní kulturu jako „smes hodnot, kréd, tabu, symbolu, rituálu a mýtu, které si za cas vytvorí každá firma. To, jak je firemní kultura duležitá, snadno prehlédnete, když máte na mysli tisíc jiných vecí. Typ kultury, který vytvoríte (úmyslne, ci nikoli) v pocátcích, však nevyhnutelne ovlivní vaši firemní kulturu do budoucna. A tak možná stojí za to, o tom znovu popremýšlet. Navíc typ kultury, který vytvoríte, bude silne ovlivnovat dynamiku týmu a to, jaké bude podávat výkony. Kultura vychází vždy od zakladatelu, zvlášt u startupu, tak se považujte za kulturního architekta.

Jaký typ kultury chcete vytvorit? Jaké chcete mít pred sebou pracovní dny a jak chcete, aby tým spolupracoval? At už si zvolíte jakýkoli styl vedení, vysvetlete ho a podelte se o nej se svým týmem. Když vytvoríte neúprosnou kulturu, v níž nebude existovat rovnováha mezi prací a osobním životem, brzy budete mít vystresovaný tým blížící se vyhorení. Když však vytvoríte kulturu spolupráce, v níž je osobní život stejne duležitý jako usilovná práce, pravdepodobne si vybudujete velmi motivovaný a oddaný tým.

ak zámerne vytváret firemní kulturu?
Na založení podniku s posláním je skvelé to, že máte ambice, které jdou za financní zisk a pomáhají vám vytvorit vaši kulturu. V kapitole o brandingu jsme probrali vaše podnikové hodnoty. Abyste mohli firemní kulturu tvorit zámerne, musíte zjistit, jak se tyto hodnoty budou objevovat v case a prostoru. Když reknete, že transparentnost je jednou z vašich základních hodnot, je v porádku, ale co to znamená v každodenní práci? Jak tuto transparentnost vyjádríte u svých zamestnancu, investoru a zákazníku? Je-li jednou z vašich hodnot rovnováha mezi osobním životem a prací, jak to pretavíte do každodenní reality? Necháte své zamestnance, aby si sami rídili pracovní dobu, pokud rádne prinášejí výsledky? Projdete si své hodnoty a zjistete, co pro vaši firmu znamenají, pomuže vám to kormidlovat firemní kulturu urcitým smerem. Až to budete mít, mužete se rozhodnout pro „audit“ u svého týmu v pravidelných intervalech (jednou za rok, jednou za pul roku). Muže probíhat formou diskuzí nebo anonymních pruzkumu. Nezapomente však, že kultura se vyvíjí, musí být tedy spolu s hodnotami revidována s postupným rustem vašeho podniku.

Pohled podnikatele na to, co je duležitejší – firemní kultura nebo strategie?

„To je jako otázka, jestli byla drív slepice, nebo vejce. Když nemáte slušnou strategii, nemáte svou kulturu na cem stavet. Když ale nemáte kulturu, nemužete provádet strategii. Musíte být dobrí v obojím. Kulturu musíte zapracovat do svého obchodního modelu, tak aby byl podnik místo, kam se tešíte do práce, kde lidé chtejí pracovat a kde se mužete každý den na sebe podívat do zrcadla. Pokud nemáte strategickou vizi a nezavedli jste silnou strategii, nikdy si nebudete moci dovolit ten luxus hovorit o kulture.“

– Steven Dring, spoluzakladatel Growing Underground

Celkové rízení týmu
Zpusob, jakým rídíte svuj tým, závisí zcela na vás, nabídneme vám ale nekolik tipu: 

  • Vytvorte cíl: mužete se pokoušet o mnoho príležitostí, ale máte k tomu jen málo prostredku. Zajistete soustredení týmu tak, že udáte konkrétní cíle. Mely by být SMART (specifické, meritelné, akcní, relevantní a na urcité období) a vy byste meli nastavit pravidelné intervaly ke kontrole, jak se s nimi tým vyporádává. Na druhou stranu ale musíte uznat, že plnení cílu muže být nárocné, když se kolem vás mení prostredí. Když zjistíte, že se odchylujete od kurzu nebo se honíte za príliš mnoha príležitostmi, zastavte se, znovu situaci zhodnotte a stanovte nový cíl.
  • Rozhodnete o zpusobu vzájemné komunikace Komunikace muže být s rozrustáním týmu zapeklitá. Neformální zpusoby jako WhatsApp, e-mail a papírová sdelení se rychle stávají chaotické, nemáte-li dobrý systém. Premýšlejte o projektovém managementu a investujte do softwaru. Podívejte se na nekteré nástroje k organizacnímu rízení uvedené v kapitole 6.
  • Naucte se, kdy se máte neceho vzdát: Zakladatel muže tíhnout ke snaze udržet kontrolu nad všemi aspekty podniku, ale to není udržitelná strategie. Pracujte se svým týmem a predejte mu víc odpovednosti. Pokud neprijímáte odborníky, pracujte s týmem na tom, aby se zlepšoval. Investujte do osobního rozvoje, pomuže to k rozvoji vaší firmy a zamestnanci tak budou ochotnejší v ní zustat. Dobrý zpusob, jak to udelat, je probrat s nimi jejich osobní ambice a zjistit, jak je zasadit do potreb podniku.