Lekce Progress:

Kapitola 5 - Financování a investice

2. Druhy financování

Druh strategie financování, pro niž se rozhodnete, bude záviset na typu podniku, který chcete vybudovat. Některé podnikatelské nápady potřebují do začátku jen málo peněz, zatímco jiné vyžadují více kapitálu. Zemědělsko-potravinářský podnik, jako například akvaponická farma, bude mít vysoké kapitálové výdaje na začátku (náklady na strojní zařízení, fyzický prostor, vědeckou expertizu atd.), zatímco podnik vyrábějící potravinový produkt může začít v malém měřítku a s malými přímými investicemi, růst organicky a získat více kapitálu až na škálování. Zvolený druh financování závisí na tom, jak velkou kontrolu si chcete zachovat nad podnikem a jakou máte chuť riskovat. Pokud si zvolíte přímé investice, předáte část svého podniku investorům. Když si však vezmete peníze na dluh, budete mít podnik pod kontrolou, na druhou stranu ale ponesete odpovědnost za jeho splacení. Nyní se podíváme na jednotlivé možnosti podrobněji.

Financování grantem

Můžete-li získat finance pomocí grantu, udělejte to! Jaké to má výhody? Jsou to peníze zdarma. Peníze, které nemusíte splácet a za které nemusíte nikomu dát podíl firmy. Granty většinou poskytují vlády, nadace, neziskové organizace nebo velké firmy. Jaké to má nevýhody? Žádání o grant může být zdlouhavé, komplikované a časově náročné na zpracování a kritéria k jeho získání mohou být relativně přísná; často vás svazují k předání peněz na charitativní činnost, místo na zdokonalování podniku. Jak najít zdroje financování pomocí grantů – podívejte se na charitativní nadace ve své zemi, choďte na filantropické akce a akce pro startupy, zjistěte, zda jiné udržitelné podniky nebo obecně prospěšné organizace získaly financování, které by se mohlo hodit pro vás, nastavte si upozornění Googlu s klíčovými slovy a vyhledejte, zda u poskytovatelů grantů ve vaší zemi existují přidružené weby. Zde máte pro začátek několik celoevropských a globálních webových stránek (nezačlenili jsme specifické weby pro jednotlivé země):

  • Granty na inovaci prostřednictvím Regionální inovační strategie institutu EIT (EIT RIS): získejte financování ve výši až 10 000 eur na svou zemědělsko-potravinářskou inovaci, aniž byste ztráceli podíl ve své firmě. Tyto granty oceňují nejlepší podnikatele a startupy v jižní a východní Evropě s podnikatelským nápadem v rané fázi, který může pomoci iniciativě EIT Food v jejím poslání. https://www.eitfood.eu/programmes/ris-innovation-grants
  • Postcode Lotteries Green Challenge (Zelená výzva – loterie podle PSČ):každoroční soutěž pro podnikatelská řešení přispívající k udržitelnější planetě; vítěz získává 500 000 eur!
    https://www.greenchallenge.info/info/green-challenge-fund
  • Posilování další generace inovátorů při vytváření nových řešení, která budou transformovat náš potravinový systém, se věnuje Thought for Food https://thoughtforfood.org/challenge/
  • Barilla Centre for Food and Nutrition: The 2018 BCFN YES! Soutěž o grant na výzkum zve mladé doktory a postgraduální výzkumné pracovníky jakéhokoli původu a národnosti, aby předložili svůj výzkumný projekt ke zlepšení udržitelnosti našeho potravinového systému (20 000 eur) https://www.barillacfn.com/en/
  • Eurostars:  Jste-li malá společnost a potřebujete veřejné finance na inovativní nápad, pro vaše potřeby byla pečlivě vyvinuta iniciativa Eurostars: https://www.eurostars-eureka.eu/2019-cut-offs

 

“Have you used or heard of an alternate funding stream?”