Lekce Progress:

Kapitola 1 – Tak vy tedy chcete změnit potravinový systém

2. Co musíte vědět, než si založíte zemědělsko-potravinářskou firmu

Příručku je podle nás nejlepší začít dotazem na podnikatele: Co jste měli vědět dřív, než jste si založili potravinářskou firmu? Nic nepřekoná vlastní zkušenost a poznání, jaké to opravdu je!

Kéž bych před založením zemědělsko-potravinářské firmy věděl/a…

“Jak vlastně vést podnik! Chtěla jsem vyřešit problém a výsledkem toho bylo řízení firmy. Neměla jsem ani ponětí, jak ji vést, například základy finančního plánování apod. Ale ve výsledku je to vždy o správném postoji, pak zvládnete všechno. Tenkrát by se mi ale hodilo ekonomické vzdělání, nějaké znalosti z logistiky, jak zvládat finance atd.,“ Chantal Engelen, spoluzakladatelka společnosti Kromkommer.”

– Chantal Engelen, Co-Founder at Kromkommer

“Že lidé berou své jídlo velmi osobně a spojují s ním své emoce. A co se týče zemědělství, že když pracujete s biologickými vstupy, od jiných procesů se to liší, protože biologie si dělá své,”

– David Rosenberg, spoluzakladatel a ředitel Aerofarms

“Jak dlouho to všechno bude trvat a taky že by bylo daleko rychlejší, kdybych dřív přijala nějaké odborníky,”

– Solveiga Pakštaitė, zakladatelka Mimica Touch

“Že prostředí maloobchodu je tak náročné,”

– Willem Sodderland, zakladatel a blázen do mořských řas ve společnosti Seamore

“Jak velký rozdíl je mezi vedením vlastní a cizí firmy. I když při řízení jiných podniků existovalo spousta stresu, vždy tam existovala záchranná síť. Při vedení své vlastní firmy máte úplně jinou úroveň stresu a nasazení. A to jsem si myslel, že neumím vypnout, ale když jde o váš vlastní byznys, je vaše neschopnost vypnout úplně jiná. Je zcela vyčerpávající, ovlivňuje váš osobní život. Váš vztah s přáteli, s rodinou. Ale nechci znít příliš negativně. Kdyby se moje současná firma položila, začal bych ve vteřině znova.”

– Steven Dring, ředitel a spoluzakladatel firmy Growing Underground

“ak porozumět bezpečnosti potravin a předpisům. O tom jsme nevěděli vůbec nic. Úplně na začátku nám poradili právníci, řekli nám, že náš sousedský model nevyžaduje žádné regulace a my si to nezkontrolovali. A pak jsme zavedli jiný model, kdy dobrovolníci vyzvedávali jídlo z podniků, a ten musel být regulován. Je velmi obtížné rozumět systému, jaká platí ve skutečnosti pravidla a jaký je celý ekosystém,”

– Saasha Celestial-One, spoluzakladatelka společnosti Olio

“Že potravinářský průmysl je nejstarší průmysl na světě – vždycky jsme museli jíst. A proto je různorodější než jiné sektory. Ve srovnání s ostatními je to byznys s velkým objemem a typicky nízkými maržemi. Takže je důležité vědět, že záleží na ceně a na rychlosti a při navrhování svých produktů na to musíte pamatovat… A také že tu existuje mnoho aktérů, kteří mají možnost se rozšiřovat… Jak jako podnikatel překonáte tyto výzvy spojené se škálováním?”

– Marc Zornes, zakladatel Winnow Solutions

“Že je dobré mít nějakého spolupracovníka, který zná předpisy a zákony týkající se potravin – tahle oblast průmyslu je tak přehlížená a zároveň je pro úspěšnou firmu absolutně zásadní,”

– Kate Hofman, ředitelka a spoluzakladatelka GrowUp Urban Farms

“Že svět maloobchodu je tak spletitý, komplikovaný a neustále se mění! Není to tak jednoduché, nejde si jen potřást rukou a obchodovat, je to daleko větší monstrum,”

– Jim Cregan, spoluzakladatel Jimmy’s Iced Coffee

“Podle mě existuje spousta různých druhů potravinářského byznysu – sociálně zaměřené pečující podniky jsou oproti high-tech společnostem s počítačovou vizí produktu dva naprosto rozdílné světy a já mám to štěstí, že mám zkušenosti z obou. Než jsem začala s ImpactVision, měla jsem vědět, jak strašně obtížné je prodávat v potravinářství hardware a že marže pro většinu potravinářských podniků jsou nízké. I přesto bych nechtěla pracovat v žádném jiném odvětví než v potravinách a konkrétně v dodavatelském řetězci. Myslím, že se nacházíme ve chvíli významné digitalizace, což je opravdu úžasné,”

– Abi Ramanan, ředitelka a spoluzakladatelka ImpactVision

“Že v kombinované oblasti potravin a biotechnologie věci vždycky trvají déle, než člověk očekává,”

– Arturo Elizondo, ředitel a spoluzakladatel Clara Foods

“Začal jsem ještě na škole a nevěděl jsem nic… Věděli jsme, že máme skvělý nápad, a zaměřili jsme se na zavedení produktu na trh. Naštěstí nás brzy „adoptovali“ a odpustili nám chyby v produktu. Ale každému, kdo chce začít – a ne to mít jako koníčka – bych doporučil zaměřit se na vytvoření nejlépe chutnajícího produktu, protože to vám pak dá příležitost dělat cokoli… i zrealizovat vaše poslání,”

– Dan Kurzrock, spoluzakladatel a vedoucí oddělení obilnin ve společnosti Regrained

Všeobecné rady pro startupy, než se do toho pustí

O lásce: Řídit svou vlastní firmu není zrovna bezstarostná jízda. Pravděpodobně to bude daleko těžší (a obohacující), než jste si to kdy uměli představit. Ujistěte se tedy, že pracujete na něčem, co máte skutečně rádi a na čem vám záleží. Místo toho, abyste šli po jakékoli příležitosti na „starém“ trhu, zkuste vyřešit nějaký problém, který vás nenechává spát. Pokud do toho půjdete jen kvůli možnému finančnímu zisku, přijdete o chuť a kvůli všem potížím, s nimiž se jednoduše musíte setkat, nevydržíte. Je tu však důležité zmínit dvě věci:
  1. Při řízení vlastního startupu strávíte velkou část času na úkolech, jako je obchod, marketing, zákaznické služby, networking, rozvoj strategie, vymýšlení logistiky a administrativa jako účetnictví a mzdy. Takže pokud váš podnik řeší problém, pro který jste nadšeni, připravte se na to, že spoustu času strávíte nad věcmi, které zrovna nemusíte mít příliš v lásce. Jako majitelé podniku MUSÍTE být v pohodě s nepohodlnými věcmi a být ochotni přijmout nejistotu.
  2. Je důležité mít rádi to, co děláte, ale nesmíte se bláznivě zamilovat do svého vlastního nápadu. Vy i vaše firma na tom budete lépe, pokud bude předmětem vaší lásky problém, který se snažíte vyřešit, a ne nápad. Brzy a opakovaně žádejte o feedback na svůj nápad. Naslouchejte svým zákazníkům a zpětné vazbě – neberte si věci osobně a buďte ochotní se učit.
Money, money, money  Úspěch přes noc neexistuje. Mít z vaší začínající firmy stálý příjem nějakou dobu potrvá. Zajistíte-li si jistý tok(y) příjmu, ušetříte si mnoho bezesných nocí a zbytečný stres. Po spočítání výdajů souvisejících s vaším obchodním nápadem se připravte na to, že se toto číslo zvýší dvakrát, třikrát nebo až čtyřikrát. Pravděpodobně budete čelit nečekaným výdajům, je tedy dobré být připraveni jak finančně, tak duševně. Kromě vypracování rozpočtu pro podnik si vypracujte i svůj osobní rozpočet. Je-li to možné, je dobré si zachovat své původní pracovní místo, pracovat jako freelancer nebo poradce, popřípadě získat práci na půl úvazku, než dáte všechno novému byznysu (tohle může být obtížné a zejména pro ženy, které většinou nesou nápor péče o děti a domácnost. Více viz níže.) Pro majitele malého podniku je zásadní naučit se zvládat cashflow, tedy peněžní tok. Vysledujte, kam míří vaše peníze, a buďte schopni ospravedlnit jakýkoli výdaj. Investor Mark Cuban k tomu říká “Nikdy nekupujte nesmysly. Jasným znakem chyby startupu je, když mi někdo pošle polokošili s vyšitým logem firmy. Pokud jsou vaši lidé na veletrzích nebo na veřejnosti, je v pořádku je nakoupit vlastním zaměstnancům, ale jestli si myslíte, že si lidi vyjdou ve vašem tričku s logem, mýlíte se a vůbec nevíte, jak investovat své peníze.” Možná to zní trochu tvrdě, ale slouží to jako příklad, který vám má připomenout, že máte sledovat své peníze a moudře nakládat s výdaji – budete jich mít spoustu.

Rovnováha mezi životem a prací

Možná musíte zvládat několik priorit jako péči o dítě nebo domácnost, což ztěžuje situaci, když si potřebujete přivydělat nebo najít dostatek času na vše potřebné ke spuštění svého byznysu. Máte-li (romantického) partnera, určitě nejprve prodebatujte, jak to udělat, aby vše fungovalo, až nutně nastanou zdary a nezdary.

Probrat finance je stejně tak důležité jako podívat se na to, jak časově zvládnete partnerství nebo rodinu. Jste-li žena, tohle je zvlášť důležité:

Nejenže jsou tyto faktory náročné na čas, který byste jinak mohli strávit výdělečnou činností nebo prací na své vlastní firmě, ale jsou také emocionálně vysilující. Hodnota těchto služeb a jejich spravedlivé rozdělení by mělo být tématem debat všech (zejména heterosexuálních) párů o tom, jak podpořit nový podnik, aby bylo možné uspět jak v osobním, tak profesionálním životě. Existuje mnoho způsobů, jak se do toho pustit, ale tento článek vám může do začátku pomoci.

Pokud zdarma pečujete o člena rodiny, například o starší nebo hendikepovanou osobu, zkuste se o to podělit s ostatními členy rodiny (i když to může být náročné, zvlášť když to očekávají od vás) a prozkoumejte, zda nemáte k dispozici i jiné zdroje zvenčí, které by vám mohly pomoci. Například ve Velké Británii poskytuje rady a zdroje charitativní organizace pečovatelů Carers UK, v ostatních zemích může existovat něco podobného.

Jste-li samoživitelka, výzvy jsou potenciálně větší – i když nepodceňujte své dovednosti, které jste již získala při zvládnutí péče o dítě sama – to je dokonalá praxe ke zvládání více úkolů! Zkuste promyslet, jak můžete v kritických chvílích využít svou podpůrnou síť, která vám uleví od povinností spojených s péčí o dítě, a jaké ziskovosti musíte dosáhnout, abyste ospravedlnila výdaje na další placenou péči o potomka.

PŘÍPADOVOU STUDIÍ: entrepreneur.com

Níže uvedená případová studie je ze stránek entrepreneur.com – podívejte se na tento článek o 10 inspirujících podnikatelkách samoživitelkách.

Angela Benton je zakladatelkou a ředitelkou společnosti NewME. Od jejího založení v roce 2011 urychlila NewME rozvoj přes 300 startupů a pomohla jim získat financování rizikového kapitálu v hodnotě přes 17 milionů USD. Angelu Benton nikdy nezastavilo její první dítě v 16 letech. Vybudovala si jméno ve světě designu a technologie a objevila se v časopise Ebony, na seznamu Power 150 v roce 2010, na seznamu Goldman Sachs ve 100 nejzáhadnějších podnikatelů roku 2013 a v časopise Marie Claire na seznamu 50 žen, které vládnou v r. 2013

Její rada: “Být samoživitelkou NENÍ na obtíž. V knihách příběhů je psáno, jak podnikatelé „dřou“, „makají“ a „pracují do roztrhání“, a napadnou vás i další slova, když chcete popsat skutečně tvrdou práci na vašem podniku, které věnujete 100 procent svého času. Víme ale, že ve skutečném světě není tato představa pravdivá.

Nechápejte mě špatně, podnikání je hromada práce. Ale nenechte se odradit vnímáním tohoto životního stylu, ještě než se do něj pustíte. Být samoživitelkou vám dává spoustu dovedností, které se pro podnikání velmi hodí: zvládání více úkolů najednou, kreativitu, správu rozpočtu a/nebo schopnost s ním vyjít a řešení problémů, abych zmínila jen ty základní. Nevím, jak vy, ale já bych raději vložila své peníze do někoho s těmito dovednostmi než do čerstvého absolventa.”

Naučte se mluvit na veřejnosti

Chcete-li řídit svůj podnik úspěšně, připravte se na to, že se budete muset přestat bát mluvit na veřejnosti a vystupovat. Choďte na akce, používejte sociální média a nabízejte svou pomoc jiným (to může znít kontraproduktivně, ale často se to vyplatí a zanechá to trvalý pozitivní dojem).

Také můžete zvážit například psaní blogu nebo tvořit video obsahy. Ať už je váš nápad jakkoli skvělý, je pravděpodobné, že sám se neprodá. Proto s ním, a s vámi, seznamte veřejnost.
Rozviňte své komunikační schopnosti a schopnost mluvit na veřejnosti, vyprávějte lidem o vašem nápadu a naučte se rádi prodávat. Snažte se také vybudovat vazby, spíš než jen se honit za transakcemi.

Vybudování sítě podobně smýšlejících podporovatelů vám pomůže v nesnadných dobách a dodá vám sebedůvěru k pokračování v započatém díle. Vyhledávejte tedy skupiny na podporu podnikatelů, ať už lokálně ve vašem místě působení, nebo online, k setkáním v rámci zvláštního segmentu, k němuž máte vztah. To je zejména důležité pro ženy podnikatelky a/nebo málo zastoupené podnikatele (z etnických skupin, komunity LGBTQ, hendikepované nebo z jakékoli jiné marginalizované skupiny), protože tyto skupiny čelí zvláštním problémům.

“Nakonec se dá vymyslet všechno,”

– Marie Forleo