Lekce Progress:

Module 1 – Tak vy tedy chcete změnit potravinový systém!

1. Úvod

Pokud tohle čtete, buď právě zakládáte nebo jste nedávno založili potravinářskou firmu. Blahopřejeme vám! Je to vzrušující období!

Začít s byznysem je cesta vydlážděná výzvami a příležitostmi. Zatímco pro startupy je k dispozici spousta rad, my jsme měli pocit, že na trhu je jich nedostatek.

A tak jsme vytvořili tuto příručku pro podnikatele a budoucí podnikatele v zemědělsko-potravinářské oblasti v tom nejširším slova smyslu a měli tím na mysli činnosti napříč celým dodavatelským řetězcem potravin. Vezměte to jako encyklopedický manuál pro startupy šitý na míru potravinářskému odvětví, praktickou příručku a sbírku nástrojů, která vás bude provádět při zavádění silné obchodní strategie pomocí dotazů, šablon a zdrojů k získávání nových poznatků a podpoře pokroku.

“Hodnota nápadu spočívá v jeho použití.”

– Thomas A. Edison

Příručka je rozdělená do 9 klíčových témat pro začínající firmy a každá kapitola obsahuje teorii k těmto tématům, případové studie a doporučení nebo tipy podnikatelů. Manuál jsme strukturovali takovým způsobem, abyste ho mohli číst buď od začátku do konce, nebo jen jeho jednotlivé oddíly. Cesta startupu není nikdy přímá a na většině věcí vysvětlených v různých kapitolách budete muset pracovat zároveň.

Některé kapitoly možná budete chtít úplně přeskočit, pokud pro vás nejsou relevantní nebo pokud jsou příliš základní. Tento průvodce není vyčerpávající, proto na konci každé kapitoly uvádíme dodatečné zdroje a přehled hlavních ponaučení (jestliže nemáte moc času nebo jste líní, můžete si přečíst pouze ta) a aktivity, na nichž můžete začít pracovat. Doufáme, že příručka pro vás bude stejně zajímavá, jako byla její tvorba pro nás, a že vám na vaší cestě dobře poslouží.